Home ข้อคิด 5 คำพูดของคนเป็นหัวหน้า..พูดแล้วลูกน้องจะมีพลังใจมากขึ้น

5 คำพูดของคนเป็นหัวหน้า..พูดแล้วลูกน้องจะมีพลังใจมากขึ้น

9 second read
0
0

อย่าคิดว่า คำพูด นั้นไม่สำคัญอย่าคิดว่า คำพูดนั้นไม่มี พ ลั ง ใดๆ คำกล่าวของไทยที่พูดว่าคำพูดเมื่อออกจากปากก็เข้าหูคน หมายถึงว่าก่อนจะพูดสิ่งใดให้คิดดี เพราะคำพูดเป็นเหมือน

ด า บ ที่ไม่มี ค ม แ ต่ เ ฉื อ ด เ ฉื อ น หรือสร้างกำลังใจก็อยู่ที่อารมณ์ของคำพูดนั้นๆ เป็นหลักยิ่งในแวดวงของธุรกิจด้วยแล้วทักษะด้านการพูดนั้นมีความสำคัญมาก ในทุกองค์กร

ต้องมีทีมงาน ต้องมีพนักงานที่มาทำงานนั้นๆ การที่เจ้าของกิจการรู้จักเลือกคำพูดที่เหมาะสม ก็จะเป็นการบริหารจัดการบุคลากรในรูปแบบหนึ่งหรือแม้แต่บรรดาหัวหน้างานต่างๆ

ก็เช่นกันการมีทีมงานหรือรับผิดชอบบริหารลูกน้อง ต้องนึกเสมอว่าจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้รู้สึกมีขวัญและกำลังใจในการทำงานและจะเลือกใช้คำพูดอย่างไรให้พนักงานได้รู้สึกว่า

การทำงานไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกรับเรื่องราวเอาไว้คนเดียวทักษะการพูดจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนผู้ที่คิดจะทำธุรกิจต้องเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ยากถ้าเราจะศึกษาทำความเข้าใจ

ซึ่งได้นำตัวอย่างของประโยคการพูดที่เป็นเชิงบวก เพื่อสร้างขวัญและติดไฟให้กับพนักงานได้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นทั้งนี้ธุรกิจไหนได้เรียนรู้และเอาไปปรับใช้อย่างน้อยก็ช่วยทำให้

โครงสร้างบุคลากรนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

1. “ผมเชื่อว่าคุณทำได้ดีกว่านี้แน่นอน” เป็นทักษะการเลือกใช้คำพูดที่สร้างกำลังใจ ให้พนักงานได้ดึงเอาศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาใช้ให้มากขึ้น โดยถ้าแปลเอาจากความหมาย

ในประโยคนี้คือบริษัทเห็นศักยภาพในตัวของเราว่าเราสามารถทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำมาในครั้งนี้และนี่ถือเป็นตัวอย่างของคำพูดในเชิงบวก ซึ่งสามารถทำให้พนักงานมีแรงจูงใจ

ในการทำงานที่ดีขึ้น ผิดกับผู้นำบางคนที่พอเห็นผลงานที่ออกมาแล้ว ก็พูดว่า “ไหนว่าเก่งไง ทำไมทำได้แค่นี้”แน่นอนเป็น 2 ประโยคที่ออกมาจากการพูดของเจ้าของธุรกิจ เช่นกัน

แต่ความรู้สึกกับผลที่ได้รับหลังการพูดนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

2. “ผมมีความภูมิใจในตัวคุณมากจริงๆ” พนักงานที่ทำผลงานได้ดี ผู้นำก็ควรที่จะให้คำชม และให้คำยกย่อง ในลักษณะที่ยอมรับในผลงานของพนักงาน ดังนั้นคำ พูดนี้ จึงเป็น

คำพูดที่หัวหน้าหรือตัวผู้นำเองบอกกับพนักงานว่า เขารู้สึกดีมากกับผลงานและสิ่งที่เราทำให้กับบริษัทโดยตามทฤษฏีแล้วคำพูดเช่นนี้คือรางวัลทางใจ ที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเอง

มีคุณค่า และอยู่ในสายตาของเจ้าของธุรกิจ จะเป็นการเร่งประสิทธิภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สมกับที่เจ้าของธุรกิจนั้นได้ไว้วางใจในการทำงานนั้นๆ

3. “ผมเห็นศักยภาพในตัวของคุณ ผมอยากจะเสริมทักษะบางอย่างให้ เพื่อให้งานของคุณดีขึ้นไปอีก” รูปประโยคที่คล้ายกับเป็นการตำหนิแต่ถ้ารู้จักการใช้ปรัชญา การพูด

จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นที่ต้องการของบริษัทนั้น ๆเช่น ประโยคข้างต้นคือ “ผมเห็นศักยภาพในตัวของคุณ ผมอยากจะเสริมทักษะบางอย่างให้เพื่อให้งานของคุณดีขึ้นไปอีก”

กับคำพูดในลักษณะเดียวกันแต่ รุ น แ ร ง กว่าคือ “งานที่ทำมานั้น ทำให้ผมเห็นว่าคุณยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลย”แน่นอนว่าประโยคหลังนี้ ใครได้ฟังย่อมรู้สึกได้เลยว่าเจ้านายไม่ปลื้ม

และที่ตามมาคือความรู้สึกในการท้อแท้หมดกำลังใจและไม่มีความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ออกมาอีกด้วย

4. “มีอะไรที่จะให้ผมช่วยได้บ้าง” นี่คือประโยค ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา การใช้ประโยคที่ทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว หรือให้ความรู้สึกว่าในขณะที่เรา

ทำงานก็ยังมีคนเห็นถึงผลงานที่เราทำอยู่รวมถึงรูปประโยคแบบนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานให้เขารู้สึกว่าระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง นั้นไม่ได้มีช่องว่างมากจนเกินไป

รวมถึงเป็นประโยคแสดงน้ำใจที่ทำให้พนักงานมีกำลังใจ ในการทำงานแน่นอนว่าลูกน้องจะต้องบอกว่าไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองได้แต่ภายในใจเขาจะรู้สึกได้ถึงกำลังใจ

ผิดกับการเป็นเจ้านายที่ใช้แต่ ประโยคคำสั่งและไม่เคยใช้ประโยคคำถามในการสร้างกำลังใจให้พนักงาน

5. “ความสำเร็จของบริษัท มาจากพวกเราทุกคน ถ้าผมขาดพวกเราทุกคน ก็คงไม่สำเร็จแบบนี้” เป็นประโยคที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตัวเองเป็น ฟั น เฟืองที่สำคัญ

ไม่ใช่แค่การถูกจ้างมาทำงานให้จบไปแบบวันต่อวันซึ่งในความเป็นจริงคำพูดนี้ก็เป็นความจริงทางธุรกิจที่ทุกองค์กรย่อมมีความสำเร็จที่เกิดมาจากการทำงานของพนักงานทุกคน

ไม่มีใครที่ทำธุรกิจคนเดียวแล้วจะสำเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้คนในองค์กรได้รู้ถึงความสำคัญของตัวเองเช่นนั้นก็ต้องใช้คำพูดในลักษณะเหล่านี้

ผลที่ตามมาคือ พ ลั ง ใจในการทำงานที่เปี่ยมล้นและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่ง ถือเป็นเรื่องสำคัญกับการเป็นธุรกิจที่จะแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตซึ่งจริงๆ แล้วยังมี

คำพูดดีๆ อีกมากมาย ที่เราสามารถคิดและพูดออกมาได้เลยในฐานะของผู้นำขอเพียงแค่ว่า เป็นคำพูดที่ดี และแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่เรามีให้กับพนักงานของเราการที่เราจะ

เป็นผู้นำที่ดีนั้น เรื่องของคำพูดต่างๆ จะต้องระมัดระวังให้ดี เพราะพูดไปแล้วถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่เราให้กับพนักงานของเราทันทียิ่งไปกว่านั้น พนักงานเองก็มักจะเชื่อและได้รับ

อิทธิพลจากคำพูดเพียงไม่กี่คำของผู้นำด้วยเช่นกัน ดังนั้นคำพูดของผู้นำ สามารถที่จะสร้าง พ ลั ง ให้มากขึ้นหรือดูด พ ลั ง ของพนักงานให้หดหายไปได้ในทันทีเช่นกัน

ขอขอบคุณ t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนมีทัศนคติดีแบบนี้ อยู่ที่ไหนก็สบาย เพื่อนร่วมต่างไว้ใจ

มีความคิดสร้างสรรค์ และทำทุกอย่างให้ดีที่สุด การเป็นลูกน้องที่ดีต้องไม่คิดแค่ ว่าเราเป็นแค…