Home ข้อคิด 5 มารยาทในที่ทำงาน ที่หลายคน..ชอบมองข้าม

5 มารยาทในที่ทำงาน ที่หลายคน..ชอบมองข้าม

6 second read
0
0

เราจำเป็นต้องทำงาน อย่างมืออาชีพเพื่อทุกคนที่ทำงานร่วมกับเรา

เกิดความเคารพในตัวเราไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่

ผู้จัดการ แม้ว่าชีวิตการทำงานจะพบกับความ เ ค รี ย ด แต่เราก็ต้อง

ควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีที่สุดเพราะ เมื่อเราแสดงความโกรธและ

ระบายความไม่พอใจของเราออกไป คนรอบข้างจะเกิด ความรู้สึกไม่ดี

และรู้สึกอึดอัดที่จะพูดคุยติดต่อกับคุณทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝัง

ในเรื่องการรู้จักตนเอง เพื่อให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น

ด้วยหลัก 5 ประการในการสร้าง ม า ร ย า ท ในการทำงาน ดังนี้

1. ไม่ควรนินทาลับหลังเพื่อนร่วมงาน เพราะมันไม่ส่งผลดี ต่อตัวคุณเลย

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และไม่ลงรอยกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ

ทำงานร่วมกัน

2. ไม่ควรพูดคุยถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการทำงานในเวลางานเจ้านายของคุณ

อาจมองว่าคุณเอาแต่คุย และไม่เป็นอันทำงานดังนั้น ควรเก็บเรื่องส่วนตัว

ของคุณไว้คุยในช่วงพักกลางวัน หรือหลังเลิกงานจะดีกว่า

3. ไม่ควรให้คำแนะนำ แก่เพื่อนร่วมงานโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องและไม่ควร

เข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น

4. ม า ร ย า ท การทำงาน ไม่ควรพูดถึงปัญหา สุ ข ภ า พ ของตนเองเพราะ

มันอาจส่งผลกระทบ ต่อโอกาสในการเลื่อนขั้นของคุณหากจำเป็นต้องพูดถึง

เรื่องปัญหา สุ ข ภ า พ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานคนเดียว ที่คุณจะ

พูดด้วยก็คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

5. ในยุคที่ social network กำลัง แ พ ร่ หลาย คุณควรระวังการโพสต์

ข้อความต่าง ๆ ใน เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือบล็อกของคุณ และควรมั่นใจว่าข้อความ

หรือรูปที่ อั พ โ ห ล ด ขึ้นไปจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อหน้าที่การงานของคุณ

ม า ร ย า ท ในการทำงานที่ดี นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตการทำงาน

ของทุกคนคงไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ที่คุณจะรักษา ม า ร ย า ท ทั้ง 5 ข้อนี้

ไว้ให้มั่นเพื่อให้ชีวิตการทำงาน ของคุณนั้นราบรื่นและ ย า ว น า น

ขอขอบคุณ t h.j o b s d b

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…