Home ข้อคิด 5 ลักษณะหัวหน้าไปไม่รอด ทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครชอบ

5 ลักษณะหัวหน้าไปไม่รอด ทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครชอบ

17 second read
0
0

ถ้าพูดถึง ความเป็นผู้นำ หลายคนอาจนึกถึงคนที่มีความฉะฉาน มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดฉับไว แต่ในอีกด้านหนึ่งการเป็นผู้นำ หรือการเป็นหัวหน้าหมายถึงการเป็นผู้ขับเคลื่อนกลุ่มก้อนของคนจำนวนหนึ่งเพื่อไปสู่จุดหมายหนึ่งๆ ในแง่นี้

ความเป็นผู้นำจึงหมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน

แต่ที่โชค ร้ า ย ก็คือทุกวันนี้ เราเห็นผู้คนในระดับหัวหน้าจำนวนมากยังไม่เข้าใจความเป็นผู้นำในแง่มุมนี้ หลายคนยังขาดทักษะมนุษยสัมพันธ์ (People Skill)

และ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (E m o t i o n a l  I n t e l l i g e n c e ) และนี่คือ 5 สัญญาณของหัวหน้าที่ขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และอารมณ์

จนอาจสร้างความตึง เ ค รี ย ด โดยไม่จำเป็นและฉุดรั้งความสามารถของทีมโดยรวมลง

1. ยึดไอเดียของตัวเองเป็นที่ตั้ง

หัวหน้าที่ไม่เข้าใจลูกน้อง ไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริง ของลูกน้อง มักจะเป็นคนที่เอาความคิดของตัวเอง เป็นที่ตั้งและไม่เปิดรับไอเดียใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นผล ร้ า ย ต่อบริษัทเพราะการจัดการแบบนี้จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ที่มักจะเกิดจากการระดมความคิดหลากหลายมุมมองมักจะไม่เกิดขึ้น

และที่สำคัญคือสมาชิกในทีมก็จะไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพราะ ไม่ได้ขัดเกลาทักษะในการคิดและลงมือทำด้วยตัวเองและที่สำคัญก็อาจจะกระทบกับ สุ ข ภ า พ จิ ต เพราะบรรยากาศทีมไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ว่าเรามีคุณค่ามากเพียงพอ

2. เป็นผู้พูดที่ฟังไม่เป็น

อีกหนึ่งความผิดพลาดของหัวหน้า คือการเป็นผู้พูดที่ฟังไม่เป็น ไม่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และถ้า แ ย่ ไปกว่านั้นก็อาจถึงขั้นไม่ฟังข้อผิดพลาดของตัวเอง

และไม่ยอมรับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากคนอื่น ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะไม่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ยังอาจสร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าหน่ายใจ

3. ไม่ส่งเสริมคนในทีม

หัวหน้าที่ขาดความสามารถจะไม่เข้าใจ ว่าลูกน้องแต่ละคนเป็นอย่างไร และสามารถส่งเสริมศักยภาพอย่างไรได้บ้าง จึงไม่สามารถมอบงานหรือให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศักยภาพได้ในทางกลับกันหัวหน้าที่ดีจะมอบโอกาสให้กับคนในทีมไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน

การให้คำแนะนำที่เหมาะสม ไปถึงการสอนงานแบบจริงจัง แน่นอนว่านอกจากพนักงาน แต่ละคนจะได้พัฒนาตัวเองภายใต้หัวหน้าแบบนี้แล้ว บรรยากาศการทำงานภายในทีมก็จะดีเพราะทีมจะทราบว่านี่คือพื้นที่แห่งโอกาส

4. จู้จี้จุกจิก

หัวหน้าที่ขาดความสามารถอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าการจัดหมายถึงการควบคุม และแน่นอนการควบคุมชนิดที่จับผิดการกระทำทุกฝีก้าว ควบคุมทุกกระบวนการ และจี้ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้สลักสำคัญแทนที่จะมองดูภาพรวม ทำให้บรรยากาศภายในทีม แ ย่ ลง

ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาคือการที่ลูกทีมแสดง ศักยภาพได้ไม่ดีเหมือนเดิมในทางตรงกันข้าม ถ้าหัวหน้าเปลี่ยนจาก “ควบคุม” เป็น “ส่งเสริม” ให้ลูกทีมได้มีอิสระ และอำนาจที่จะตัดสินใจและทำงานด้วยตัวเองมาก

เพียงพอศักยภาพและความสร้างสรรค์ของทีมก็จะถูกปลดปล่อยออกมา สิ่งที่สำคัญคือหัวหน้าต้องเข้าใจ ลูกทีมว่าถนัดอะไร ไม่ถนัดอะไร และควรจะส่งเสริมและให้คำแนะนำอย่างไร

5. ไม่ว่างตลอดเวลา

สัญญาณสุดท้ายของหัวหน้า ที่ไม่ดีคือหัวหน้าที่มักจะไม่มีตัวตนและหายไปกับงาน “สำคัญ” หรืองาน “ด่วน” อยู่เสมอ

โดยไม่ได้ให้ความสนใจว่าการพบปะและทำงานร่วมกับคนในทีมก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะทำให้ทีมก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน

ขอขอบคุณ I n c

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

ข้อคิดชีวิตสำเร็จ “อยากจะบินสูง..อย่าอยู่กับฝูงไก่”

มีนิทานเรื่อง นกอินทรีย์กับลูกไก่ เรื่องมีอยู่ว่า… วันหนึ่ง..ลูกนกอินทรีย์ พลัดตกจากรังมีแ…