Home ข้อคิด 5 สิ่งที่คุณจะได้รับ จากการออมเงิน

5 สิ่งที่คุณจะได้รับ จากการออมเงิน

2 second read
0
0

1. สร้างวินัย

มีคนเคยบอกว่าการจะสร้างเด็กให้มีวินัยนั้น ให้สอนเด็กคนนั้นโดยเริ่มจากการออมเงิน รู้หรือไม่ว่า การออมเงินต้องใช้ความสามารถมากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่ทุกคนก็สามารถทำได้

สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องมีระเบียบวินัยอย่างมาก หากไม่แล้วกระปุกของคุณคงไม่มีทางเต็มแน่ ฉะนั้นหากกระปุกของคุณเต็มขอให้มั่นใจได้เลยว่าคุณเป็นคนมีวินัยระดับหนึ่งเลยทีเดียว

แล้วถ้าหากคุณจะยกระดับความมีวินัยจากการหยอดกระปุก เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากล่ะ คุณสามารถกำหนดเลยว่าคุณจะฝากเงินทุกๆสิ้นเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ หากคุณ

ทำได้สม่ำเสมอไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี เชื่อแน่ว่า คุณคงกลายเป็นคนมีวินัยสูงมาก และรางวัลที่จะมอบให้คือเงินฝากทั้งหมดที่คุณออมไว้นั่นเอง

2. เงินเก็บ

แน่ล่ะ ผลตอบแทนที่ได้จากความ พ ย า ย า ม ออมเงินของคุณที่เห็นได้อย่างแรกเลยคือเงินเก็บ คุณคงไม่รู้หรอกว่าความสุขจากการมีเงินเก็บเป็นยังไร หากไม่รู้จักการออมเงิน

มีเรื่องเล่าจากใครคนหนึ่งว่า มีเด็กน้อยที่อยากได้ของเล่นรุ่นใหม่ราคาแพง คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ ซื้ อ ให้ เด็กน้อยคนนั้นใช้วิธีออมเงินจากค่าขนมที่ได้รับทุกๆวัน ในที่สุดก็

เก็บเงินได้ครบตามราคาของเล่นที่เขาปรารถนา นอกจากที่เขาจะได้ของเล่นแล้ว เขายังได้ความภูมิใจที่เขารู้จักอดออม จนได้สิ่งที่เขาต้องการ ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณ

หากคุณรู้จักออมเงินตั้งแต่วันนี้ เชื่อแน่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากพอ จนสามารถ ซื้ อ ของที่คุณต้องการ ซึ่งใหญ่กว่าของเล่นธรรมดาแน่นอน

3. เป็นทุนในการนำไปสร้างมูลค่า

เมื่อคุณมีเงินเก็บจำนวนที่มากพอแล้ว นอกจากที่คุณจะสามารถนำไปใช้ ซื้ อ สิ่งที่คุณอยากได้แล้ว คุณอาจนำเงินจำนวนนั้นไปสร้างมูลค่าให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกได้ด้วย

แน่นอนว่าหากคุณฝากไว้กับธนาคาร คุณก็ได้อย่างน้อยคือ ด อ ก เ บี้ ย แต่หากคุณต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่านั้น ก็อาจนำเงินออมนั้นไปเปิดกิจการเล็กๆ ซื้ อ กองทุนรวม

หรือหากคุณมีความรู้ด้านตลาดหุ้น คุณก็สามารถนำส่วนหนึ่งของเงินออมนี้ ไปเล่นหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินของคุณสูงยิ่งขึ้นไปได้อีก อาจมี ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง ที่เงินจะเสียไป

แต่เงินจำนวนนี้ถึงเสียไป ก็อาจไม่มีผลต่อคุณมากนัก เพราะไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการกู้หนี้ยืมสิน

4. เพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมไว้จำนวนหนึ่งก็เหมือนคุณมีเกราะป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึง ใครจะรู้เล่าว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร คุณอาจใช้ชีวิตปกติสุขดี เงินจำนวนนี้ก็เก็บเอาไว้ ซื้ อ ความสุข

แต่หากเกิดสิ่ง เ ล ว ร้ า ย กับคุณล่ะ แน่นอนว่าไม่มีใครอยากประสบปัญหาในชีวิต แต่เงินออมนี้แหละที่จะช่วยให้ปัญหาเบาขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ

ตรวจพบ โ ร ค ร้ า ย แ ร ง จนคุณไม่สามารถประกอบอาชีพดังเดิมได้ ชั่ ว ข ณ ะ ตราบใดที่คุณมีเงินออมเก็บไว้จำนวนหนึ่ง บางทีปัญหาเหล่านี้อาจเบาขึ้นกว่าหากเทียบ

กับการไม่มีเงินเก็บเลย เพราะคุณไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน และที่สำคัญ มีความมั่นคงว่าในอนาคตคุณจะไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน

5. เป็นเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

ดังที่ได้เกริ่นมาแล้วข้างต้น การออมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญก้าวหน้า มีผลการ วิ จั ย ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการออมพบว่า ประเทศที่มีการออมเงิน

เป็นปริมาณที่สูง จะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการออมต่ำ เพราะสามารถนำเงินที่ได้ จากการที่ประชาชนรู้จักการออม ไป ล ง ทุ น

เพื่อพัฒนาประเทศโดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ หากนำเงินที่ได้รับจากการกู้ในต่างประเทศมาพึงพิงในปริมาณที่สูงและต่อเนื่อง อาจเกิด วิ ก ฤ ติ

เศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็เป็นได้ ดังนั้น ประเทศชาติจะเดินไปในทิศทางไหน ก็อยู่ที่ประชาชนภายในประเทศ จะปฏิบัติตัวในทิศทางใด คุณเองมีส่วนทำให้ ป ร ะ เ ท ศ พั ฒ น า ได้

เพียงแค่คุณรู้จักการออมเงินเท่านั้น

เป็นยังไงบ้างเอ่ย ได้รับความรู้จากการออมเงินบ้างไหม หลังจากที่คุณ อ่ า น 5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงิน ประโยชน์ไม่เพียงแต่จะเกิดที่ตัวคุณเองเท่านั้น มันยังส่งผล

ไปถึงในระดับประเทศด้วย รู้อย่างนี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาวางแผนการออมกันเถอะ ร่วมกันบอกคนในครอบครัว มิตรสหายคนสนิท เพื่อมั่งคั่งแก่ตัวเราเอง

และเพื่อเสถียรภาพที่มั่นคงของประเทศ

ขอขอบคุณ moneyhub.in.th

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

(ข้อดีของคนโสด) การได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว..มันมีความสุขกว่าที่คิด

การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน เลือกที่จะสร้างครอบครัวอยู่แบบเป็นคู่ แบบเป็นครอบครัว เป็นสิ่งที…