Home ข้อคิด 50/20/30 เก็บเงินแบบนี้..จุดเริ่มต้นของคนรวย

50/20/30 เก็บเงินแบบนี้..จุดเริ่มต้นของคนรวย

4 second read
0
0

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการออมเงิน กับบทความวิธีออมเงิน50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่ไม่อยากจะมานั่ง เ ค รี ย ด ทุกครั้ง

ที่ใช้เงินบาทสุดท้าย ในกระเป๋าสตางค์ กฎการออมเงิน50/30/20 ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายได้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็นในชีวิตและเป้าหมาย

ในอนาคตในขณะเดียวกัน ก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุข ของชีวิต การทำแผนออมเงินควร คำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

เช่นการเสียภาษีและแบ่งเงินของ คุณออกเป็นสัดส่วนดังนี้

50%=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20%=เงินออมและชำระหนี้

30%=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วกฎการออมเงิน 50/30/20 มีวิธีการแบ่งเงินอย่างไรมาดูวิธีแบ่งเงินในแต่ละ สัดส่วนอย่างละเอียดกันเถอะ

50%=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากกฎการออมเงิน 50/30/20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่ง ของรายรับไว้สำหรับใช้จ่าย กับส่วนที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น?ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นคือสิ่งที่คุณ

ขาดไม่ได้และจำเป็นต้องจ่ายเช่นค่าบ้านค่า อ า ห า ร ค่าเดินทางและค่าสาธารณูปโภคอย่างค่าน้ำและค่าไฟหากคุณยังสับสนและไม่แน่ใจในการแบ่งเงินในส่วนดังกล่าวลองดู

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระหนี้เจ้าหนี้ มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงิน จำนวนหนึ่งในแต่ละเดือนดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระหนี้

จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเราจะจัดการอย่างไรหากเราอยากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ? เพื่อไม่ให้สับสนและ ลำบากในการคำนวณ เราจะนับค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก

การชำระหนี้ขั้นต่ำเป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20% ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆโดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นแต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้

อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคนตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดว่า

เป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าวิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสม กับการใช้งานของคุณหรือไม่ใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่?หากคุณตรวจสอบแล้ว

ว่าค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นของคุณบางส่วนจัดอยู่ในอีกสอง ห ม ว ด ห มู่ เช่นกันนี้อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้ จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดเช่น ย้ า ย ไปอยู่บ้าน

ที่เล็กลงใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี ความเร็วช้าลงแต่ประหยัดมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายโดยการ ซื้ อ รถที่ราคาถูกลงหากทำเช่นนั้นมี ความเป็นไปได้สูงที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่าย

ได้มากกว่าที่คิดใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้หรือไม่?คุณช่างโชคดีเหลือเกิน! ก่อนจะนำเงินที่เหลือในแต่ละเดือน ไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อความบันเทิงคุณควรพิจารณาและ

นำเงินที่เหลือไปเก็บในส่วนของเงินออมหรือนำไปชำระหนี้เพื่อเพิ่ม สภาพคล่องทางการเงินของคุณ

20%=เงินออมและชำระหนี้

เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้าย ในกฎการออมเงิน50/30/20แต่ถือว่าเงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นอันดับสองของแผนการเงินนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกันอนาคตของคุณ ก็คือ

ชำระหนี้เพิ่มเติมออมเงินไว้ใช้ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น (เป้าหมายที่ดีคือควรมีเงิน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น อย่างน้อยสามเท่าของรายรับ)
พ ย า ย า ม บรรลุเป้าหมายการออมเงินและ

ล ง ทุ น เพื่อใช้ใน ย า ม เกษียณหากคุณมีหนี้จำนวนมากหรือรู้สึกว่าเป้าหมายในการออมเงิน และเงินหลังเกษียณช่างห่างไกลเหลือเกินอย่าลังเลที่จะ ลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือ

ลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการจนกว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการออมเงินที่สูงเกินไปแต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเงินที่เราสามารถ

ทำได้จริงใน ร ะ ย ะ ย า ว ! ควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไรหากคุณมีหนี้ค้างชำระและไม่มีเงินไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น เราขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ

มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะละทิ้งการออมเงิน ร ะ ย ะ ย า ว และออมเงินสำหรับการเกษียณยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมาก เท่าไหร่คุณก็จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น

แม้มันอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากก็ตาม ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและการอดออมอื่นๆ มีเพียงเงินสำหรับใช้ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น
ก า ร ล ง ทุ น สำหรับแผนการเกษียณ

และการเก็บเงิน สำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต (อย่างเช่นงานแต่งงาน บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นสำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโต) เท่านั้นที่จัดอยู่ใน ห ม ว ด ห มู่ นี้ หากคุณต้องการ

เก็บเงินสำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือ ซื้ อ รถ ในฝันคุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้แต่ต้อง ให้แน่ใจว่าเงินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30%=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นความฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆหรือเพื่อความ สนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตแต่ทำให้

ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้นหากคุณใช้เงินมากกว่า30% ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่าได้เวลาที่คุณ จะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจาก

สิ่งที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันที นี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า ที่คิดแน่นอนว่าคุณสามารถเว้นการแบ่งเงิน เข้าสัดส่วนนี้แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ถือว่าเป็นความคิด

ที่ดีมากโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังประสบปัญหา ทางด้านการเงินแต่อย่างไร ก็ตามการปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุข นั้นไม่ใช่ผลดีใน
ร ะ ย ะ ย า ว อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อใดที่สามารถ

จัดสรรเงินสัดส่วนข้างบนได้แล้วอย่าลืมใช้เงิน30%ของรายได้ไปกับสิ่งที่คุณรักโดยไม่ต้องรู้สึกผิด

จะเริ่มออมเงินโดยใช้กฎ 50/30/20อย่างไร

เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวด ห มู่ และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากคุณสามารถ อ้างอิงจากรายการเงินฝากถอนของธนาคารเพราะหากคุณคำนวณโดยการ

คาดเดาการคำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้คุณอาจจะพบว่าค่าใช้จ่าย บางส่วนของคุณไม่สามารถนำมาจัดอยู่ใน
ห ม ว ด ห มู่ 5 0/30/20 ได้

นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้อย่ากังวลไปนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณใช้กฎ 50/30/20โดยไม่รู้ตัวดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้ ปรับแผนการเงิน

จนกว่าคุณจะพอใจหรือหากคุณไม่สามารถปรับแผน การเงินได้ลงตัวคุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่าง

ขอขอบคุณ c h a y e n d

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 วิธีสร้างเสน่ห์ แบบไม่ง้อหน้าตา..ใครเห็นก็ต้องหลงไหล

เพิ่งจะผ่านพ้นวันวาเลนไทน์ไปหมาดๆ สาวๆคนไหนที่เบื่อวันแห่งความรักนี้บ้างคะ เพราะว่ามันดูเห…