Home ข้อคิด 6 ข้อดี ของการมีเงินเก็บ..ที่บางคนอาจยังไม่รู้

6 ข้อดี ของการมีเงินเก็บ..ที่บางคนอาจยังไม่รู้

2 second read
0
0

1.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

โดยที่ไม่กระทบในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนมักจะนิยมออมเงินไว้เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ทางด้าน

การเงินต่าง ๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อ ย า ม ข า ด ร า ย ไ ด้

ตกงานหรือมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

2.ความมั่นคงในชีวิต

สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เงินล่วงหน้าและจุดประสงค์

ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงิน เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวทั้งสิ้น

โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการเก็บออมเงินล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่าย ย า ม

เ ก ษี ย ณ อายุ หรือ ย า ม แก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือ

คนในครอบครัวการออมเพื่อ ซื้ อ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น

การ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ ซื้ อ คอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทน

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ ล ง ทุ น การเลือกฝากประจําเพื่อเงินปันผลและกำไร

ไปจนถึง ด อ ก เ บี้ ย จากการเก็บออม

3.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ

เมื่อมีเงินออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคตภายภาคหน้า

จะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใน ย าม ฉุ ก เ ฉิ น

หรือค่าใช้จ่ายเมื่อ ย า ม แก่ตัวลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ

และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อยทุ่มแรง ล ง ทุ น ทำงานหนัก

เหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

4.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องให้ลูกหลานมาคอย

ดูแลในเรื่องต่าง ๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเองเพื่อ

ที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ

ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออมเราจะสามารถนำเงินนั้นมาใช้

จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ป่ ว ย หรือใน ย า ม ที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือ

ลูกหลานใน ย า ม เดือดร้อนอีกด้วย

5.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมจำนวนหนึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกันเหตุการณ์ที่คาด

ไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ เ จ็ บ ป่ ว ย จากปัญหา

สุ ข ภ า พ หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการ

เก็บออมเงินจะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ  เหล่านี้

คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บของคุณเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ

เงินออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศ

ของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นโดยประเทศที่มีการออมเงินใน

ปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะ

สามารถนำเงินที่เก็บออม ไป ล ง ทุ น เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ

โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่

จะถูกนำไปใช้ในการ ล ง ทุ น ภาคธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างโครงสร้าง

เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

ขอขอบคุณ ktc.co.th

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…