Home ข้อคิด 6 ข้อที่หลายคนทำพลาด..แล้วมาลำบากตอนแก่

6 ข้อที่หลายคนทำพลาด..แล้วมาลำบากตอนแก่

7 second read
0
0

1.ล้อเล่นกับแพลนเก็บเงินหลังเกษียณ

ถ้าคุณอายุช่วง 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้แต่ถ้าเข้าช่วง

วัยกลางคน คุณล้อเล่นกับเงินสะสมเกษียณอายุไม่ได้อย่าใช้เงินที่กันไว้เพื่อตอนเกษียร

อายุเด็ดขาดเพราะคุณต้องมีเงินสดเพื่อไว้สำหรับเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ต่างๆ

2. ซื้ อ บ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเงินก้อนโต และการ ซื้ อ บ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้จึงเป็น

เรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของคุณสูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็

ถึงเวลาแล้วที่คงต้องลดรายจ่ายลงต้องเข้าใจด้วยว่า การเปลี่ยนหรือ ย้ า ย ที่อยู่

เป็นเรื่องธรรมดาคุณจะเปลี่ยนมาอาศัยที่ที่ถูกกว่าได้ ดีกว่าปล่อยให้รายจ่ายที่

ต้องหมดไปกับค่าบ้านกระทบการเงินส่วนตัวของคุณ เพราะจะทำให้คุณเบี้ยว

ค่าบ้านรายเดือนหรือนั่นอาจหมายถึงคุณจะไม่มีเงินเก็บหลังคุณเกษียณและ

เป็นไปได้ว่ารายจ่ายค่าบ้านของคุณจะทำให้คุณมีหนี้บัตรเครดิตมากขึ้นกลาย

เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะจมกองหนี้

3.ไม่คุมการใช้จ่ายเพื่อลูกของคุณ

อย่าลืมว่า หากแพลนการใช้จ่ายของลูกคุณเลยไปถึงช่วงคุณเกษียณคุณ

อาจจะลำบาก อย่าทุ่มทุนกับทุกสิ่งทุกอย่าง พิจารณาค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้าน

ทั้งค่าเทอมโรงเรียนเอกชน ค อ ร์ ส เรียนพิเศษ ค อ ร์ ส กิจกรรมพิเศษต่างๆ

การเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม และเงินสะสมช่วงเรียน ม ห า วิ ท ย า ลั ย

คุณอาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่าง หรือไม่หากคุณต้องการจ่ายเพื่อลูกมาก

คุณอาจต้องทำงานมากขึ้น หรือทำงานหลังเกษียณ

4.เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่

คุณทำงานใหม่จากอยู่ที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ควรขยบัขึ้นอีกหนึ่งเท่าหรืออาจ

กันเอาไว้ไป ล ง ทุ น ด้านอื่นหรือเปิดบัญชีเพื่อเก็บแยกอีกบัญชีก็ยังได้

5.ไม่รีบจัดการหนี้ บัตรเครดิตให้ตัวเบา 

ในวัยนี้หนี้บัตรเครดิตไม่ควรทำให้คุณไม่สบายตัวคุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่ง

พาบัตรเครดิตอีกแล้วถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตต้อง พ ย า ย า ม จ่ายขั้นต่ำทุกๆเดือน

หรือหากมีหนี้บัตรเครดิตมากเกินไปคุณต้องจัดการให้ได้ต้องจริงจัง แม้ว่า

คุณต้องขายสินทรัพย์บางอย่างในบ้านก็ต้องทำ หรืออาจต้องปันเงินเก็บ

ของคุณมาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิตแล้วคุณจะมีอิสระทางการเงินและ

มั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ก้อนนี้ได้

6.ไม่ปรับแผนประกันชีวิตของคุณ

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่เหมาะสมกับ

คุณแล้วคุณต้องการประกันที่ครอบคลุมให้เหมาะสมอายุ ลูก คู่คู่สมรส และ

ครอบครัวรวมทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัวไม่ต้องมีปัญหาการเงินในกรณี

ที่คุณมีปัญหา สุ ข ภ า พ เ สี ย ชี วิ ต กรณีสำคัญอย่างยิ่งหากคุณเป็นคน

หาเลี้ยงครอบครัว

ที่มา : f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…