Home ข้อคิด 6 นิสัยสร้างหนี้ จากที่อยากแก้..กลายเป็นเพิ่มหนี้ให้ตัวเอง

6 นิสัยสร้างหนี้ จากที่อยากแก้..กลายเป็นเพิ่มหนี้ให้ตัวเอง

7 second read
0
0

การเป็นหนี้ ทำให้ชีวิต เ ค รี ย ด และวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองมีพฤติกรร ม การใช้เงินที่รังแต่จะสร้างหนี้ เมื่อมารู้ตัวหนี้ก้อนนั้นก็กลายหนี้ก้อนใหญ่ เป็นหนี้สินล้นพ้นจนแก้ไขได้ย าก แม้ว่าการปรับนิสัยการใช้จ่ายของตนเองเป็นเรื่องย ากอยู่ไม่น้อย

แต่ถ้าเรายังคงมีพฤติกรร ม ใช้เงินเกินฐานะนั้นสร้างหนี้สินพะรุงพะรัง นิสัยนั้นจะก่อให้เกิดปัญหา ด้านการเงินในระยะย าว ดังนั้น เราควรต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม การใช้เงินและ หาทางเอาชนะ นิสัยสร้างหนี้ ให้ได้ก่อนอื่นตั้งคำถามว่า “เงินในบัญชีหายไปไหน”

บัตรทั้งหลายในกระเป๋าทั้งบัตร เ ค ร ดิ ต และบัตรเดบิตที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการทำธุรกรร ม การเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แทนเงินสด ผลเสียคือหากเจ้าของบัตรอดใจไม่ไหว และใช้จ่ายมากจนเกินไป หรือไม่มีการวางแผนในการใช้เงินที่ดี

การใช้บัตร เ ค ร ดิ ต ก็จะกลายเป็นต้นเหตุสำคัญให้ต้องมานั่งรับภาระหนี้ ที่ตนเองก่อขึ้นได้และยังเป็นปัญหาใหญ่ของลูกหนี้ส่วนมากอีกด้วย ดังนั้น เมื่อรู้ตัวว่ามีพฤติกรร ม ที่ชอบสร้างหนี้ จงอย่าปล่อยให้ปัญหาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เริ่มจากโละทิ้งนิสัยแ ย่ ๆ เกี่ยวกับการใช้เงินทั้ง 6 ข้อดังนี้

1. ใช้บัตร เ ค ร ดิ ต ไม่เป็น

ความจริงแล้วเราใช้บัตร เ ค ร ดิ ต เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้มเพื่อเป็นคะแนนนำไปแลกกับส่วนลดต่างๆ แต่สำหรับผู้ที่มักมีพฤติกรร ม การสร้างหนี้ผ่านบัตร เ ค ร ดิ ต สามารถหาหนทางแก้ไขโดยไม่ให้จ่ายผ่านบัตรมาเกินไป

เริ่มจากการเลือกบัตร เ ค ร ดิ ต และโปรโมชั่ น ที่เหมาะกับการใช้จ่ายของตัวเอง การใช้จ่ายผ่านบัตรช่วยประหยัดได้ บัตรแต่ละใบมีส่วนลดสำหรับสถานที่ต่างๆ แตกต่างกัน เช่น เติมน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาห าร โรงหนัง โรงพย าบาล หักจ่ายค่าสาธารณูปโภค และสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบางธุรกรร ม ยังฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน การสะสมคะแนน เพื่อเลือกของกำนัลหรือได้ส่วนลดเพิ่ม ข้อสำคัญ คือ อย่าใช้เงินมากกว่าที่มี ตราบเท่าที่ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของรายรับได้

มีวินัยที่ดีในการชำระหนี้และ จ่ายยอดเต็มให้ตรงเวลาทุกเดือน ไม่เกิดหนี้ค้างชำระ ปัญหายุ่งย ากทางการเงินอันเกิดจากบัตรเคร ดิ ต ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป

2. ไม่จดบันทึกการใช้จ่าย

ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีว่า จะใช้จ่ายอย่างไร ทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดระเบียบการใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บัตร เ ค ร ดิ ต เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมากการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรร ม การใช้จ่ายของบุคคล สมุดจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ช่วยให้คุณทราบพฤติกรร ม การใช้เงินไปกับสิ่งต่างๆ ช่วยหาจุดด้อย ของการใช้เงินและปรับพฤติกรร ม เหล่านั้นทิ้งเสีย อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินเสมอ

เคล็ดลับง่าย ๆ คือการเก็บใบเสร็จทั้งหมดไว้ คำนวณรายจ่าย บันทึกทุกรายการในแต่ละวัน จัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี การแบ่งซองเงินแยกตามประเภท รายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดวินัยในการใช้จ่ายอย่างมาก

3. ใช้ชีวิตหรูหราเกินตัว

ผู้หลงใหล การใช้ชีวิตหรูหรา มีบ้านหลังใหญ่ เเต่งตัวโก้หรูเกินฐานะ ไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้เปรียบเสมือนเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองหนี้ สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัว รู้สึกท้อแท้และเหนื่อยหน่าย

คนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสะดวกสบาย อาจปรับตัวปรับใจได้ย าก หากแต่จำเป็นต้องยอมอดทน ปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม การใช้ชีวิต ลดความสบายบางอย่างลง ใช้จ่ายให้น้อยลงในระดับ ที่เหมาะสมตามความสามารถในการจ่าย เช่น ลดการกินอาห าร นอกบ้าน

ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงให้น้อยลงหนทางหนึ่ง คือ จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน สิ่งใดจำเป็นและสิ่งใดไม่จำเป็น เพื่อเตรียมเงินสำรองสำหรับ การใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็น

จนกระทั่ง ปรับตัวปรับพฤติกรร ม ฟุ่มเฟือยลง ลดอัตรา เ สี่ ย ง ในการเกิดหนี้

4. ป ม ความย ากจนในวัยเด็ก

คนที่มีปัญหายุ่งย ากทางการเงิน อยู่เสมอนั้น บางรายมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่สมหวัง มีความย ากจนเกาะกุมอยู่ในใจ ส่งผลกระทบต่อจิตใจให้อย ากหลุดพ้น จากสภาพความย ากจนและสภาพชีวิตที่ต้องเคยอดมื้อกินมื้อ

เหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้ สามารถสร้างแรงกระตุ้ นให้เกิดความอย ากได้อย่างไม่มีขอบเขตเกิดพฤติกรร ม การใช้จ่ายเกินตัวจนเสียนิสัย เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปในวัยเด็ก แท้จริงแล้วพฤติกรร ม ใช้จ่ายเงินเกินตัวดังกล่าวกลับเป็นสาเหตุของความเป็นหนี้ อันเป็นทุกข์ ยิ่งจ่ายมากก็จนมาก ไม่ประหยัดก็ไม่มีทางร่ำรวยได้

ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ เพื่อให้มีความพอใจชีวิตความเป็นอยู่ มีความสุขในชีวิตครอบครัวและการงาน มีความรู้สึกมั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ให้ความสำคัญกับการยกระดับจิตใจของตัวเองมากกว่า วัตถุสิ่งของ จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงินทองเพื่อแสวงหาเครื่องประดับให้ตนเองมีค่ามีราคา

5. คบเพื่อนฟุ้งเฟ้อ

พย าย ามคบกับเพื่อน ที่มีแนวคิดดี ๆ มีมุมมองในทางสร้างสรรค์ทั้งการทำงานและการทำเงิน แสวงหาช่องทางสร้างรายได้ เก็บออมและลงทุน มุ่งสร้าง เนื้ อ สร้างตัวให้ร่ำรวย ชักชวนกันไปลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้มีความมั่งคั่งทางการเงินเพิ่มขึ้น

เพื่อนมีอิทธิพลในการบ่มเพาะ นิสัยการเงินไม่ดีได้เช่นกัน ปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว กินอาห าร นอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้าแพง กลายเป็นรายจ่ายก้อนโต ซึ่งจะไปกระทบต่อรายการจ่ายประจำในแต่ละเดือน ทำให้สภาพทางการเงินติดขัดการหยิบยืมเงินจากเพื่อนฝูงแล้วเพื่อนไม่ยอมคืนเสียที

พอได้เงินก็หายไป ทำให้คุณเกิดความกังวล ครุ่นคิด เรื่องนี้เป็นฝันร้ าย ที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน เพื่อนย่อมต้องช่วยเหลือกันเมื่อเวลาจำเป็น แต่ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเงินที่ยืมไป นั้นได้นำไปช่วยในเรื่องที่มีความจำเป็นจริงหรือไม่ มีโอกาสได้คืนหรือเปล่า

การให้ที่ไม่เดือดร้อน จึงเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและไม่นำความทุกข์มาสู่ตัวเรา

6. ไม่เคยออมเงินจริงจัง

วางระเบียบการออมเงิน ด้วยการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร ต้องจัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องและมีเงินใช้เพียงพอ ส่วนหนึ่งเป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ย ามเกษียณ อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลาฉุกเฉิ นเมื่อเกิดความต้องการใช้เงินเกินปกติ

โดยสำรองเงินไว้ อย่างน้อย 3-6 เดือน และสุดท้ายเป็นเงินออมเพื่อการลงทุน ซึ่งสร้างผลตอบแทนได้ดี กว่าเงินฝากธนาคาร การจัดความสมดุลของเงินออมอย่างเหมาะสมทำให้แผนการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในกรณีที่มีหนี้ก้อนใหญ่ที่สำคัญ

เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ถือเป็นการใช้จ่ายเงิน ที่สำคัญมากในชีวิต จึงต้องเรียนรู้การออมเงินและการบริหารเงินหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง และความมั่งคั่งในอนาคต การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ไม่ใช่เรื่องย าก เพียงปรับนิสัยใช้เงินที่เกินความพอดีที่จะก่อปัญหาหนี้สินตามมามากมาย

วิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ที่การเปลี่ยน วิธีใช้เงิน วางแผนการเงินให้ดี คิดหน้าคิดหลังก่อนจับจ่าย เรียนรู้ประโยชน์ของบัตร เ ค ร ดิ ต อย่าละเลยการออมการลงทุน สางหนี้ให้หมดอย่างรวดเร็ว มีเหตุมีผลในการบริหารเงินเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต

ไม่ผลาญให้หมดในวันนี้ หากทำได้ตามที่ได้เขียนไว้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณหมดปัญหากังวล กับการสร้างหนี้และยังช่วยให้คุณมีเงินเก็บเพื่อไว้เลี้ยงตัวเองย ามเกษียณได้อย่างมั่นคง

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

ทำไมบางคนยอมลาออก เพื่อหนีคนแย่ๆ ในที่ทำงานดีๆ

หากมองถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ก้าวไกลกว่าเดิม อยากลองเปลี่ยนงาน เป็นสายใหม่ อยากได้งานที่สบาย…