Home ข้อคิด 6 ประโยชน์ ของการเริ่มเก็บเงิน..แม้กระทั่ง เริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สาย

6 ประโยชน์ ของการเริ่มเก็บเงิน..แม้กระทั่ง เริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สาย

4 second read
0
0

1.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อมีเงินออม ที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่าในอนาคตภายภาคหน้าจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในย ามฉุ ก เ ฉิ น

หรือค่าใช้จ่ายเมื่อย ามแก่ตัวลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ อย่างอิสระและมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อยทุ่มแรงลงทุน ทำงานหนักเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

2.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แน่นอนว่าเมื่ออายุ เพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคน ที่ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแลในเรื่องต่างๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป

ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออม เราจะสามารถนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในย ามเจ็ บป่ว ย หรือในย ามที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลานในย ามเดือดร้อนอีกด้วย

3.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น โดยที่ไม่กระทบในส่วนของรายได้ หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คนมักจะนิยมออมเงินไว้ เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุฉุ ก เ ฉิ น ทางด้านการเงินต่าง ๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อย ามขาดรายได้ตกงานหรือมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

4.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต การมีเงินออมจำนวนหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเจ็ บป่ว ย จากปัญหาสุขภ าพหรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ซึ่งการเก็บออมเงิน จะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ เหล่านี้ คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บของคุณ เพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

5.ความมั่นคงในชีวิต สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมีแผน การใช้เงินล่วงหน้าและจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงิน เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวทั้งสิ้น

โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผน การเก็บออมเงินล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่ายย ามเกษียณอายุ หรือย ามแก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัวการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล

เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุน การเลือกฝากประจําเพื่อเงินปันผลและกำไร ไปจนถึงดอกเบี้ยจากการเก็บออม

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ เงินออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นโดยประเทศที่มีการออมเงินในปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เพราะสามารถนำเงิน ที่เก็บออม ไปลงทุน เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการลงทุน ภาคธุรกิจไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

ขอขอบคุณ k t c . c o . t h

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

11 นิสัยทำให้ชีวิตลำบาก คนแบบนี้อนาคต “จะลำบาก”

นิสัยคือความเคยชิน คือพฤติกรรมที่ทำด้วยกาย วาจาหรือใจบ่อย ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่ติดตัว ถ้านิส…