Home ข้อคิด 6 สิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จ ขยันแล้วไม่ได้อะไร

6 สิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จ ขยันแล้วไม่ได้อะไร

8 second read
0
0

ความสำเร็จ ในชีวิตการทำงาน ไม่ได้มาจากความบังเอิญ หรือเพราะโชคช่วย แต่จะต้องอาศัยความมุ่งมั่น และปัจจัยอีกมากมายที่จะช่วยส่งเสริมให้เราบรรลุเป้าหมาย

ซึ่งอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายได้นั้น บางครั้งอาจมาจากนิสัย ของตัวเราเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวและนี่คือ 6 นิสัยที่ต้องหลีกเลี่ยง หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำงาน

1.ติดอยู่ใน Comfort Zone | คิดว่าที่ทำอยู่ดีพอแล้ว

ยึดติด กับความสำเร็จในอดีต และทำงานเพียงให้เสร็จไปวัน ๆ โดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีพอแล้ว ความคิดเหล่านี้ จะทำให้เราไม่พัฒนาตนเอง เราจึงต้องหมั่นหาความท้าทายให้ชีวิต

ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ แม้ว่าอาจจะต้องเสี่ ย ง ต่อความล้มเหลวแต่เราก็จะได้เรียนรู้ จากข้อผิดพลาดและได้ประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไป

2.ไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิต | เสียเวลา เสียโอกาส

การทำงานโดยปราศ จากเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนการเดินทางโดยไม่รู้จุดหมาย และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเสียเวลาและที่สำคัญอาจทำให้เราเสียโอกาสดี ๆ ในชีวิตไปด้วย

การตั้งเป้าหมายจึงเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมาย ที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตาม

3.ขาดการวางแผน | ไม่จัดลำดับความสำคัญ

การจะไปถึงจุดหมายได้นั้น จะต้องมีการวางแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลายคนไม่เคยบรรลุเป้าหมายได้สักครั้ง เพราะใช้ชีวิตโดยไม่คิดที่จะวางแผนทำให้ต้องพบเจอกับความล้มเหลว และไม่ประสบความสำเร็จเสียที

ในขั้นตอนนี้ให้เราเริ่ม จากการเขียนเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการประสบความสำเร็จจากนั้นจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งประเภทว่าอะไร คือเป้าหมายในระยะสั้นและระยะย าว หลังจากนั้นให้คิดหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4.กลัวที่จะถาม | ความคิดเราอาจไม่ดีที่สุด

ปัญหากับการทำงาน เป็นของคู่กัน ซึ่งในบางครั้งความรู้หรือประสบการณ์ของเราอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไข

หรือในสถานการณ์ที่ตึงเครี ย ด ก็อาจทำให้ความคิดของเราไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เราจึงจำเป็นที่จะต้องสอบถามและขอคำปรึกษาจากหัวหน้า

หรือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ อย่ามั่นใจในตนเองเกินไป หรือมัวแต่เกรงใจที่จะถามเพราะหลายครั้งมุมมอง ที่แตกต่างก็อาจทำให้เราได้แนวคิดแปลกใหม่ด้วย

การถามยังรวมถึงการพูดคุย เพื่อขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงานถึงผลงานของเราว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรเพื่อที่จะได้นำปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป

5.ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | ขาดการพัฒนาตนเอง

ทำตามคนอื่นเพราะไม่อย ากกลายเป็นคนที่แตกต่าง ในสังคม หรือเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าดีโดยไม่เคยพิจารณา ว่าสิ่งเหล่านั้นดีจริงและเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่ ถ้าทุกคนในสังคมคิดแบบนี้โลกก็คงจะไม่มีนวัตกรรม

ตัวเราเองก็จะขาดการพัฒนา ด้วยคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้จะต้องกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกการทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวส าร ได้อย่างง่ายดาย เราจึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ ที่จะต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่

6.มองโลกในแง่ร้ าย | เห็นโอกาสเป็นความเสี่ ย ง

เมื่อเราเห็นโอกาส เป็นความเสี่ ย ง และมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ย ากจะก้าวผ่าน ความสำเร็จก็จะไม่มีทางเกิดขึ้น คนที่ประสบความสำเร็จ จะมองทุกปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้และเป็นเพียงแค่ความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้องเอาชนะ ที่สำคัญเราควรจะอยู่ให้ห่างจากคนที่มองโลกในแง่ร้ าย

เพราะถึงแม้เราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี แต่ในบางสถานการณ์คำพูดและการกระทำ ของพวกเขาก็อาจ บั่น ท อน สุขภ าพจิตของเราได้เช่นกัน

ขอขอบคุณ l i f e h a c k.o r g

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

11 นิสัยทำให้ชีวิตลำบาก คนแบบนี้อนาคต “จะลำบาก”

นิสัยคือความเคยชิน คือพฤติกรรมที่ทำด้วยกาย วาจาหรือใจบ่อย ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่ติดตัว ถ้านิส…