Home ข้อคิด 7 ข้อที่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ..เขาจะมี

7 ข้อที่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ..เขาจะมี

6 second read
0
0

1.ต้องมีเป้าหมายชัดเจน

คนประสบความสำเร็จมักจะมีการตั้งเป้าหมาย ถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณสำเร็จในสิ่งนั้น คุณว่าจริงไหม? แต่การตั้งเป้าหมายของคุณ ต้องชัดเจน จับต้องได้ สอดคล้องกับความสามารถของคุณหรือทรัพยากรที่คุณมี การตั้งเป้าอาจทำได้ หลายรูปแบบ

เช่น บางสูตรบอกให้ตั้งเป้าใหญ่ แล้วไปสร้างกลยุทธ์ สำคัญเพื่อไปให้ถึง บางสูตรบอกว่าแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาว แล้วทำวิธีการให้ถึงตามระยะเวลาที่กำหนดบางสูตรให้ตั้งเป้าชีวิตให้ครบทุกมิติของชีวิต

เช่น มิติด้าน สุ ข ภ า พ มิติการงาน มิติครอบครัว มิติท่องเที่ยว มิติการพัฒนาตัวเอง มิติด้านจิตใจ จิตวิญญาณ มิติด้านความรักความผูกพัน เป็นต้น ใครถนัดแบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั้น

แต่คุณต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง ที่สำเร็จด้านไหน แบบไหนที่คุณอยากเป็น ถ้าจุดเริ่มต้นคุณไม่ชัดแล้วคุณจะเดินทางได้ถูกต้องอย่างไร

2. ต้องมีความเชื่อและมั่นใจว่าจะสำเร็จ

ลักษณะของคนที่จะสำเร็จ มักจะมีความเชื่อมั่น นอกจากเชื่อมั่นใจในตัวเองแล้ว ยังเชื่อในความสามารถของตัวเองด้วยว่าทำสำเร็จได้ เค้าเรียกว่า เชื่อพลังภายในตนและศักยภาพในตัวเอง

ความมั่นใจมาได้จากหลายแหล่ง เช่น การศึกษาหาความรู้ การมีประสบการณ์ การอบรมพัฒนา (ถ้าใครขาดความมั่นใจ แนะนำให้เริ่มพัฒนาจาก ค อ ร์ ส เรียนออนไลน์ก่อนได้)

เพราะความมั่นใจ เป็นคุณสมบัติ อย่างหนึ่งที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ

3. ต้องไม่คาดหวังตัวเองและคนอื่น ในความสมบูรณ์แบบจนเกินไป

มันไม่สำคัญว่าความสำเร็จ เท่ากับความสมบูรณ์แบบ หรือคนสำเร็จต้องสมบูรณ์แบบ คนสำเร็จที่มาจากคนยากจนแร้นแค้น มาก่อนก็มีจำนวนมาก เพราะเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้

ขอแค่คุณลงมือทำ ทำและพัฒนาไปจนสำเร็จ อย่าให้ความคิดในความสมบูรณ์แบบมาเป็นอุปสรรค ขวางกั้นคุณ ที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จ เห็นหลายคนที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านก็เริ่มมาจากความไม่พร้อมเช่นกัน

4. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

คนที่จะช่วยสนับสนุน และเอื้อคุณสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าเพื่อนที่เข้าใจคุณ คนในครอบครัว พันธมิตร พาร์ทเนอร์ หรือที่ปรึกษา ที่จะสามารถนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ อยู่ใกล้คนสำเร็จ หรือสิ่งแวดล้อมที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ

ส่วนคนที่ บั่ น ท อ น หรือทำให้เราเสียเวลา และไม่ช่วยสนับสนุนเรา เราควรที่จะหลีกเลี่ยง ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

5.ต้องดูแลร่ายกายและจิตใจ ให้แข็งแรง

เราต้องมีกายที่แข็งแรง ใจที่เข้มแข็ง อดทน เพราะความสำเร็จ นั้นต้องใช้เวลา ในระหว่างทางของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ เราต้องมี ร่ า ง ก า ย ที่แข็งแรงและใจที่เข้มแข็ง

ถึงจะสามารถรับมือกับแรงกดดัน แรงเสียดทานกับอุปสรรคที่จะเข้ามาได้ เพราะถ้ามี ร่ า ง ก า ย ที่อ่อนเพลีย เหนี่ยวนำใจให้อ่อนแอ จะพาให้เราสำเร็จได้อย่างไรเล่า คุณว่าจริงไหม ?

6. ต้องรู้เรื่องเงิน

คนประสบความสำเร็จ ส่วนมากจะมีความรู้เรื่อง การบริหารการเงิน ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องรู้เรื่องเงินๆทองๆ อาจไม่จำเป็นต้องรู้ลึก แต่ต้องรู้หลักบริหารเงินเป็น ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของแต่ละหมวด

แต่ละประเภท เพราะถ้าเรามีปัญหาการเงินมันมักเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะสำเร็จได้คงไม่มีใครอยากเป็นผู้หญิงสำเร็จ แต่ ไ ส้ แห้ง ไม่มีรายได้ เพราะมีปัญหาการเงินหรอกนะ เมื่อพิจารณาจาก 6 ข้อแล้ว เป็นหลักการพื้นฐานที่ดี

แต่ผู้เขียน ขอเพิ่มให้อีก 1 ข้อ เพื่อความทันยุคทันสมัยมากขึ้นและความเท่าทันต่อเหตุการณ์ คือ

7. ต้องเรียนรู้และพัฒนา ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

คนสำเร็จ มักวิสัยทัศน์ที่ไกล มี mind set ที่ดี ปรับเปลี่ยน พัฒนาตลอดเวลา ไม่ว่าเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

คนที่สำเร็จมักจะรู้ว่าอะไรต้องทำเวลานี้ อะไรที่ต้องทำ ต่อไปในอนาคต วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเป็น

สรุปอีกครั้ง “ปักหมุดเป้าหมาย มีใจเชื่อมั่น ทำอย่างจริงจัง ไม่กดดันตัวเองสานสัมพันธ์คนเก่ง เจ๋งเป้งทางการเงิน และไม่เมินการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย”

จะเห็นได้ว่า หลักการ 7 ข้อนี้ใช้ได้ทุก เ พ ศ ไม่จำกัดเลยค่ะ ใครอยากสำเร็จก็ลงมือทำ ไม่ว่า เ พ ศ หญิง เ พ ศ ชาย

ขอขอบคุณ i s t r o n g

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งที่ “คนประสบความสำเร็จในชีวิต” เขาไม่ทำกัน

เพื่อน ร้ า ย ๆ นอกจากตัวคุณเอง ที่ไม่ควรจะฉุดตัวเองลงต่ำแล้ว เพื่อนของคุณก็ไม่ควร จะทำแบบ…