Home ข้อคิด 7 คุณสมบัติของคนเก่งในที่ทำงาน หัวหน้าควรรักษาไว้ให้ดี

7 คุณสมบัติของคนเก่งในที่ทำงาน หัวหน้าควรรักษาไว้ให้ดี

4 second read
0
0

1. ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัวกับสภาพ

แวดล้อมเหล่านั้นทั้งยังเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยังรับมือกับความเปลี่ยน

แปลงได้แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี

จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่ อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

2. เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมาย ในการทำงานชัดเจน

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความ

พ ย า ย า ม ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้หากงานมีปัญหา ก็

พ ย า ย า ม หาทางแก้ไขและเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้ว

มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3. การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดีส่วนใหญ่

เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ ๆ เพราะ

จากการมีใจที่เปิดกว้างไม่ตั้งแง่ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหา ขั ด แ ย้ ง กับใคร

ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

4. ความคิด เป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้แต่หากคิด

อยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

5. การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็

ทำให้สำเร็จดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างนึงคุณควรรับผิดชอบ

ตัวเองทำงานได้โดย ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับ หรือคอยตามงาน

6. ทำ มากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับ

มอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงาน ซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลายๆ รอบ เช่น

หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่ง ค ล อ ด ออกมากี่ตัวถ้าไม่มีคุณสมบัติ

ในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอกแค่นั้นแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้จะนับ

จำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วย

7.การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะในการทำงาน

เป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ฉะนั้นการที่จะทำงาน

ให้สำเร็จลุล่วงบางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดีเพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี

แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม

แต่การทำงานเป็นทีม ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี

เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ใดจากเดิม

ที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณแต่คุณเองจะกลายเป็นฝ่าย ที่สามารถ

เลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

ที่มา : j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…