Home ข้อคิด 7 คุณสมบัติคนรวย ที่คุณเองก็สามารถเป็นได้

7 คุณสมบัติคนรวย ที่คุณเองก็สามารถเป็นได้

4 second read
0
0

1. คิดการณ์ไกล มองไปข้างหน้ายาว ๆ และมีแผน

คุณสมบัติข้อแรกที่แตกต่างระหว่างคนรวยและคนไม่รวยก็คือ คนรวยทุกคนจะมองทุกสิ่งรอบตัวแบบระยะยาว พวกเขามีแนวคิดที่มองทุกอย่างไม่ใช่เพียงเพื่อวันนี้แต่พวกเขาจะคิด

เผื่อไปไกลถึงอีกหนึ่งปีข้างหน้า อีกสิบ ยี่สิบปีข้างหน้าด้วย ในขณะที่คนจนหรือคนที่ไม่มีทางรวยจะมองถึงแต่แค่วันนี้ พรุ่งนี้หรืออย่างมากที่สุดก็เดือนหน้าคนรวยจะไม่มีข้ออ้าง

ถึงความจำกัดว่า แค่เอาวันนี้ให้รอด หรือแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าไว้ก่อนเท่านั้น โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน คนรวยจะคิดยาวและพุ่งเป้าหมายไปที่อิสระในการเงินในวันข้างหน้า

มากกว่าเพียงแค่ความสุขหรือการเอาตัวรอดในวันนี้ สังเกตได้จากคนที่ไม่มีทางรวยหรือมีพันธะทางหนี้สิน พวกเขามักจะคิดแค่วันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นการมีความคิดระยะยาว

ทำให้คนรวยอดทนและบากบั่นไปถึงเป้าหมาย สิ่งนี้เป็นพลังทำให้เขามุ่งมั่นอดออมไปสู่ความสำเร็จจนได้ ในเรื่องการเงิน คนรวยพร้อมที่จะอดทนเก็บออมลงทุนระยะยาว

ซึ่งทำให้เงินงอกเงยทวีขึ้นแบบทบต้นและทบดอก เมื่อนานวันเข้าก็เป็นเงินจำนวนมากและเกิดความมั่นคงได้

2. คนรวยมักมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เสมอ

คนรวยจะมีพลังสร้างสรรค์และมีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง เขามักจะคิด พูด และทำในสิ่งที่เขาคิดออกมาเสมอ ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและไม่ตามใครทำให้คนหลายคนร่ำรวย

และประสบความสำเร็จ ความคิดของคนรวยจะมุ่งตรงอยู่ที่การตอบโจทย์ของเป้าหมาย ทำอย่างไรที่ชีวิตจะดีขึ้น มั่นคงและรับอิสระเมื่อพวกเขาหยิบจับหรือทำสิ่งใดก็ตามสิ่งที่

พวกเขาทำจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกับความคิดเสมอ คนรวยจะไม่ทำอะไรที่ดูเหมือนดักดานหรือซ้ำเดิม พวกเขา เ ก ลี ย ด ความคิดที่ย่ำอยู่กับที่และให้ความสำคัญกับ

ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าความสบายโดยไม่คิดอะไรไปวัน ๆ แม้ความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ต้องการแรงขับเคลื่อนที่แรงพอที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและบรรลุ

สู่ความสำเร็จได้พวกเขามักคิดทุกอย่างอยู่ในด้านบวกเสมอและมองว่าสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาคิดจะต้องเป็นไปได้ พวกเขามองทุกอย่างและคิดทุกอย่างในด้านที่ดีก่อน

โดยตั้งคำถามที่มีผลบวกก่อน

3. คนรวยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เขายอมรับและมองหาโอกาสในสิ่งนั้น

คุณสมบัติเด่นของคนรวยทุกคนที่มีเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดอีกข้อหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใดหรือเหตุการณ์ใดมาถึงชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะไม่มัวตกใจหรือกลัวมัน

แต่พวกเขาจะเข้าเผชิญหน้าด้วยความสุขุมยอมรับและไม่เคยปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงนั้น พร้อมทั้งเริ่มคิดแก้ไขโจทย์ที่มีและมองหาช่องทางและโอกาสที่พวกเขาจะฉกฉวย

ไว้ได้จากมัน เราจะไม่เคยเห็นคนรวยหรือคนที่กำลังจะร่ำรวยคนไหนมัวช็อคฟูมฟายและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าบางครั้งความเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลกระทบ

กับชีวิตของพวกเขาเข้าอย่างจัง แต่นั่นอาจจะทำให้พวกเขาหยุดชะงักเพียงไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาคิดและยอมรับมันและเริ่มมองหาโอกาสในมันและใช้โอกาสจาก วิ ก ฤ ต นั้น

ไปสู่การหลุดจากบ่วงของปัญหาละก้าวสู่ความสำเร็จใหม่ ๆ จนได้

4. คนรวยจะกล้ารับความเสี่ยงที่เขาคิดและไตร่ตรองแล้วอย่างรอบคอบ

ด้วยคุณสมบัติที่คิดและไตร่ตรองอยู่เสมอและมีเป้าหมายที่ชัดเจนพุ่งไปข้างหน้า เมื่อมีโอกาสเสี่ยงเข้ามาในชีวิต คนรวยจะไม่วิ่งหนีมันเหมือนคนที่ไม่มีทางรวย แต่พวกเขา

จะหยุดและคิดใคร่ครวญไตร่ตรองเกี่ยวกับโอกาสนั้นอย่างรอบคอบศึกษาข้อมูลจนครบและวิเคราะห์จนแน่ใจแล้ว จึงเดินเข้าไปหามัน ความเสี่ยงที่สูงแต่แน่นอนว่ามักจะ

ให้ผลตอบแทนที่สูงด้วย แต่เมื่ออยู่บนพื้นฐานข้อมูลความคิดที่วิเคราะห์จนรอบคอบแล้วคนรวยก็จะยอมรับในความเสี่ยงนั้นและควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ในที่สุด ซึ่งแตกต่างจากคนที่

กล้าเสี่ยงอย่างบ้าบิ่น เช่น คนที่ลงทุนอย่างชนิดกล้าได้กล้าเสียโดยขาดการวิเคราะห์ที่ถี่ถ้วนเมื่อความเสี่ยงอยู่ในมือของคนรวย พวกเขาจะไตร่ตรองจนรอบคอบทำให้

ความเสี่ยงที่ทุกคนมองดูเหมือนเสี่ยงมาก สำหรับคนรวยแล้วเขาทำให้มันกลายเป็นความเสี่ยงน้อยได้ด้วยความรอบคอบนั่นเอง

5. คนรวยและคนที่กำลังจะรวยเรียนรู้อยู่เสมอ

พวกเขาจะค้นหาคำตอบสำหรับทุกอย่างที่สงสัยและทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างชัดเจน ละเอียดและถ่องแท้ ต่างจากคนที่ไม่มีทางรวยที่มักคิดอะไรไม่จบคิดไม่ทะลุ

และไม่เห็นความสำคัญของการตอบคำถามคลุมเครือที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ความรู้คือเคล็ดลับของคนรวย พวกเขาจะศึกษาและรู้ทุกอย่างก่อนคนอื่นและเดินก้าวไปอย่างมั่นคง

ปลอดภัยและทันเวลาด้วยความรู้นั้น

6. คนรวยมักมีแหล่งของรายได้สำรองที่มาได้จากหลายทาง

คนรวยมักหาโอกาสให้ได้มาซึ่งรายได้จากหลายช่องทางเสมอ พวกเขาไม่ประมาทในการใช้ชีวิตด้วยการมีรายได้เพียงทางเดียว แต่พวกเขาจะเสาะหาโอกาสให้ได้มาซึ่งรายได้

จากหลากหลายช่องทางยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจมีงานประจำ แต่ก็ยังแบ่งเงินไปลงทุนในหุ้น ในกิจการต่าง ๆ เพิ่ม ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเขามีการหารายได้มาได้จาก

หลายทางพวกคนรวยจะแบ่งสรรในการใช้จ่ายได้ง่ายและไม่มีวันที่จะฝืดเคืองหรือตกอยู่ใน วิ ก ฤ ต ทางการเงินได้ง่าย ๆ เรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างให้ตัวเอง

ยืนอยู่ในโซนที่ค่อนข้างมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินได้

7. คนรวยมักจะใช้เงินในการทำงาน

คนรวยใช้เงินซื้อเวลาเพื่อที่จะมีโอกาสทำเงินได้มากยิ่งขึ้นและเขาจะไม่ยอมเสียเวลาเพียงเพื่อได้เงินในระยะสั้น ๆ เขามองอนาคตแม้ว่าในบางเรื่องจะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมองว่า

ไม่คุ้มค่าแต่เมื่อคนรวยเล็งเห็นแล้วว่ามันคุ้ม เขาจะจับจ้องที่โอกาสทำเงินนั้นมากกว่าการทำไปวัน ๆ โดยไม่มีแผนการใด ๆ คนรวยมักคิดแบบทวีคูณ ไม่ใช่คิดเพียงเท่าที่มีหรือ

เฉพาะขณะวินาทีนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เขาจะไม่พึงพอใจเพียงแค่วันนี้มีพอ วันนี้ได้มากพอเท่านั้น แต่เขาจะมองว่าทำอย่างไรจะได้เพิ่มและทบทวีคูณขึ้นไปอีกและต้องทำอย่างไร

ที่มา : l e – j u g e

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…