Home ข้อคิด 7 นิสัยการเงินที่เราต้อง “ฝึกฝน”..เพื่อผลประโยชน์ระยะยาว

7 นิสัยการเงินที่เราต้อง “ฝึกฝน”..เพื่อผลประโยชน์ระยะยาว

0 second read
0
0

1. เก็บเงินไว้ใช้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น

อย่าชะล่าใจคิดว่ามีงานทำแล้วจะมีรายได้ที่มั่นคง ยิ่งในยุคเศรษฐกิจแปรปรวนแบบนี้

ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อไหร่ ไหนจะเรื่อง อุ บั ติ เ ห ตุ

หรือการ เ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย ที่ล้วนต้องใช้เงินเกินจากรายจ่ายประจำที่จำเป็น

ดังนั้นการมีเงินเก็บเป็น ‘กระเป๋าสำรอง’ จึงเป็นสิ่งที่ต้องมี

2. หาทางทำให้เงินเพิ่มพูน

จะดีสักเพียงไหน ถ้าตัวเลขในบัญชีมีการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่

ไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยเพิ่มขึ้น และนั่นก็หมายถึง ‘ ก า ร ล ง ทุ น ’

ตามแนวทางที่ถนัด ไม่ว่าจะเป็นการ ล ง ทุ น ในหุ้น หรือกองทุนต่าง ๆ

อย่างไรก็ดีกว่าแช่เงินไว้เฉย ๆ ให้ค่าของเงินลดลงตามภาวะเงินเฟ้อ

ที่ไม่เคยปราณีใคร

3. หยุดฟุ่มเฟือย

ฃ‘ของดี’ ไม่จำเป็นจะต้องมีราคาที่สูงเสมอไป การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

คือรู้จักเลือก ซื้ อ ของที่มีคุณภาพ มีความทนทาน คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

อย่าเสียเงิน ซื้ อ ความหรูหราเพื่อหน้าตาทางสังคม

4. วางแผนการใช้เงิน

หากไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหน ลองเริ่มจากการทำบัญชีจดบันทึกรายรับรายจ่าย

จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองได้มากขึ้น และ

ลองนำมาพิจารณาความจำเป็นของแต่รายการ จะพบว่าอะไรที่สามารถตัด

หรือลดลงได้ อาจช่วยให้แต่ละเดือนมีเงินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้น

5. รู้จัก ‘ขัดใจ’ ตัวเอง

การตามใจปากทำให้อ้วนฉันใด การ โ อ น อ่ อ น ตามกิเลสในใจก็ทำให้

เงินในกระเป๋าแฟ่บได้เช่นกัน จริงอยู่ที่เราควรให้รางวัลกับชีวิตที่เหน็ดเหนื่อย

จากการทำงานบ้าง แต่ก็ควรกำหนดวงเงินรางวัลนั้นตามสมควร

และอย่าสปอยตัวเองบ่อยจนเกินไป แค่เดือนละครั้งก็มากพอ

6. ปรึกษาเรื่องเงินกับคนที่ไว้วางใจได้

หากต้องการที่ปรึกษาในเรื่องของการ ล ง ทุ น ก่อนอื่นควรศึกษาข้อมูล

การ ล ง ทุ น ขั้นพื้นฐานด้วยตัวเอง แล้วจึงทำการหารายละเอียด

ของผู้ให้คำปรึกษาที่น่าไว้วางใจ อาจเลือกที่มีหน่วยงานหรือ

สถาบันรองรับเพื่อความอุ่นใจว่าจะไม่ถูกโกงง่าย ๆ

7. รู้จัก พ ลั ง แห่งการออม

เชื่อว่าเราทุกคนล้วนถูกปลูกฝังให้รู้จักการออมกันมาตั้งแต่เด็ก และ

เล็งเห็นคุณค่าของเงินที่แม้จะเป็นเพียงเงินเล็กน้อยแต่หาก

นำมารวมกันมากเข้าก็สามารถเป็นจำนวนเงินก้อนมหาศาลได้

ลองตั้งเป้าในการหาเงิน และเก็บเงินให้ได้ในแต่ละเดือน

แม้จะไม่ใช่จำนวณมากมายอะไร แต่ก็ดีกว่ายอดเงินในบัญชีเป็นเลข ‘0’ นะ

ข้อมูลจาก liverichlyspendsimply

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนมีทัศนคติดีแบบนี้ อยู่ที่ไหนก็สบาย เพื่อนร่วมต่างไว้ใจ

มีความคิดสร้างสรรค์ และทำทุกอย่างให้ดีที่สุด การเป็นลูกน้องที่ดีต้องไม่คิดแค่ ว่าเราเป็นแค…