Home ข้อคิด 7 นิสัย ที่ไม่ควรแสดงออกในที่ทำงาน..เพราะมันไม่มีใครชอบเลย

7 นิสัย ที่ไม่ควรแสดงออกในที่ทำงาน..เพราะมันไม่มีใครชอบเลย

8 second read
0
0

เมื่อคุณก้าวเข้ามา ทำงานภายในองค์กร สิ่งที่คุณควรจะต้องระวังที่สุดคือ

พฤติกรรมของตัวคุณเอง เรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ไม่เหมาะสม

ในที่ทำงานบ้างสังคมในที่ทำงาน เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกัน ดังนั้น การแสดงออกและพฤติกรรมในที่ทำงาน ก็เป็นส่วนหนึ่ง

ที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะหากเราทำตัวไม่ดี ก็อาจเป็นที่เพ่งเล็ง

ของหัวหน้า HR และเพื่อนร่วมงานได้

อีโก้สูงกว่ากำแพงเมืองจีน

อีโก้ (Ego) เป็นพฤติกรรมการ แสดงออกของผู้ที่ยึดถือ ความคิดของตนเอง

เป็นหลัก เช่น มั่นใจในตัวเองมากๆและคิดว่าตัวเองถูกเสมอหรือทำตัว

เป็นน้ำที่เต็มแก้วตลอดเวลาคนที่มีอีโก้สูง มักสร้างความรู้สึกกดดันต่อผู้อื่น

อยู่ตลอดเวลา และทำให้การทำงานเป็นไปได้ยากขึ้น

เช้าชามเย็นชาม ไม่รับผิดชอบงานของตนเอง

มนุษย์เช้าชามเย็นชาม คือคนประเภทที่ไม่สนใจและใส่ใจในงานของตนเอง

เพียงแค่ทำให้จบๆ ไปเท่านั้น ทำงานแบบผักชีโรยหน้าผลที่ตามมาคือ

ปัญหาสะสมใน ร ะ ย ะ ย า ว เนื่องจากงานที่ไม่ได้รับการใส่ใจตั้งแต่แรก

จนสร้างภาระให้กับผู้อื่นนั่นเอง

จับกลุ่มเม้ามอยจนไม่เป็นอันทำงาน

การคุยกัน ในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องต้องห้าม แต่บางครั้งก็ต้องมีขอบเขตบ้าง

การจับกลุ่มคุยกันนานๆ จนไม่เป็นอันทำงานหรือเสียงดังรบกวนคนอื่น

สร้างความรำคาญ ให้กับผู้ร่วมงานก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่ควร

ทำเป็นอย่างยิ่ง

ขาด ลา มาสายเป็นประจำ

การลา ถือเป็นสิทธิ์ ที่พนักงานพึงได้รับ แต่กรณีที่พนักงานมักจะลา ป่ ว ย

เป็นประจำก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตุได้ว่า ป่ ว ย จริงหรือไม่แถมยังสร้าง

ภาระให้กับคนที่ต้องทำงานแทนด้วยส่วน การมาสายนั้นไม่ต้องพูดถึง

เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วหากไม่มีเหตุอันสมควรหรือ

ฉุ ก เ ฉิ น จริงๆ

ทำตัวเฉื่อย ไม่แอคทีฟ

มนุษย์สลอธ (Sloths) หรือพวกที่ชอบ ไม่แอคทีฟกับงาน เป็นประเภทที่

ดองงานไว้เป็นดินพอกหาง ห มูหรือกว่าจะทำงานได้เสร็จ แต่ละอย่างต้อง

ใช้เวลานาน ไม่ค่อยชอบออกความคิดเห็นเป็นคนอีกหนึ่งประเภทที่

สร้างความหนักใจให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องมา

รองานนานๆ ทั้งที่ไม่จำเป็น

แ ห ก ก ฎ แบบไม่สนโลก

คนประเภทนี้ มักใช้ข้ออ้างในการสนิทกับผู้ใหญ่ในองค์กร หรือถือตนว่า

ตัวเองมีอภิสิทธิ์เหนือว่าผู้อื่นในการไม่ปฏิบัติตามกฎเช่น แต่งกายนอกเหนือ

จากระเบียบของบริษัท พักกลางวันเกินเวลาที่กำหนด หรือแม้แต่การ

ออกไปทำธุระของตัวเองในเวลาก็มี

รับงานนอกแล้วมาทำในออฟฟิศ

เมื่อบริษัทจ้าง คุณมากทำงานตามเวลาที่กำหนด คุณก็ควรจะทำงาน

ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่การนำงานอื่นมาทำในบริษัทถือเป็นความผิด

อย่าง ร้ า ย แ ร ง หากคุณรับงานนอกก็ควรจะทำในวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลา

ทำงานประจำ เพราะมันไม่ยุติธรรมกับบริษัทที่จ้างคุณมา

สำหรับ 7 พฤติกรรม ที่ไม่ควรทำในที่ทำงานตามที่นำเสนอไปแล้ว

นั้นให้คุณลองตรวจสอบตัวเองดูว่าเข้าข่ายข้อไหนบ้างหรือไม่หากพบแล้ว

ควรรีบแก้ไขทันที เพราะทุกๆ พฤติกรรมสามารถแก้ไขได้ก่อน

ที่จะสายเกินไป

ขอขอบคุณ f l a r e – d a s h

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 ข้อที่บอกว่า ผู้หญิงนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด..พวกเธอมีเสน่ห์ล้นเหลือมาก

1. ‘ความถ่อมตัว’ ของเธอน่ะมีเสน่ห์ม้าก มาก สาวขี้อายหลายคนมักมีคุณสมบัติหนึ่ง นั่นคือ ‘ คว…