Home ข้อคิด 7 สาเหตุที่พนักงานดี ๆ หลายคนอยากลาออก ทั้งที่รู้ว่า..งานยุคนี้หายาก

7 สาเหตุที่พนักงานดี ๆ หลายคนอยากลาออก ทั้งที่รู้ว่า..งานยุคนี้หายาก

10 second read
0
0

1.งานกับคนไม่เหมาะกัน

ความรู้ความสามารถของพนักงานไม่เหมาะสมกับงานโดยอาจเกิดจากการ

รีบว่าจ้างเข้าทำงานเพื่อเติมตำแหน่งที่ว่างลง หรือเชื่อว่าแม้ผู้สมัคร

อาจขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานแต่บริษัทสามารถจะฝึกอบรม

ในภายหลังได้

2.งานหรือที่ทำงานไม่เป็นไปตามที่วาดภาพไว้

ผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 35% ลาออกภายในหกเดือนแรกที่เข้าทำงานทั้งนี้

เพราะพนักงานเข้าใหม่จำนวนมากเข้าทำงานกับบริษัทโดยพกพา

ความคาดหวังที่เกินจริงกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงาน

และองค์กรส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สัมภาษณ์วาดภาพที่สวยหรูของ

องค์กรจนเกินคจริงหรือไม่ได้ฉายสภาพงานที่เป็นจริงให้กับผู้เข้าสัมภาษณ์

ทราบหลังเข้างานพนักงานบางคนก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจ

กับความคาดหวังได้และอยู่ทำงานต่อได้ บางคนก็อยู่ต่อไปอย่างผิดหวัง

และไม่มีความรักผูกพันกับงานเลยบางคนก็อยู่อย่างผิดคลาดพลาดหวัง

และลาออกไปในที่สุด

3.ไม่ค่อยมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน

ในการสำรวจความเห็นพนักงานเกี่ยวกับลำดับ competency 67 อย่าง

ที่ผู้นำของตัวเองมีอยู่นั้น ผลปรากฏว่า “การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา”

เป็น competency ที่ผู้นำมีน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายปัญหาข้อนี้มีเกิดจาก

การที่ผู้จัดการไม่ค่อยหาเวลามาพูดคุยเรื่องสายอาชีพกับพนักงาน,นโยบาย

อายุงานที่ขัดขวางการเลื่อนตำแหน่ง และการที่หัวหน้างานหวงพนักงาน

ที่มีความสามารถไว้ในแผนกตัวเองทำให้ปิดกั้นโอกาสการขึ้นตำแหน่ง

ในแผนกงานอื่นๆ

4.ไม่มีการสอนงาน และไม่มีการป้อนกลับผลการทำงาน

ผู้จัดการส่วนมากโค้ชงานและให้ feedback พนักงานปีละครั้งหรือสองครั้ง

ตามที่องค์กรกำหนดเพื่อไปผูกกับการขึ้นเงินเดือนเท่านั้นซึ่งความจริง

ผู้จัดการจะต้องสอนงานและ feedback ถี่ๆ บ่อยๆ เป็นระยะๆ

5. เ ค รี ย ด จากงานมากเกินและขาดสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

พนักงานกว่า 40% บอกว่า งานที่ทำเป็นงานที่หนักและกดดันมาก 70%

บอกว่าไม่มีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตถึงขนาดที่ 60% บอกว่ายอมลด

เงินเดือนลงให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น

6.หมดศรัทธาและความเชื่อมั่นในผู้บริหารระดับสูง

พนักงานรู้สึกว่า ผู้บริหารองค์กรใส่ใจแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเอง

ไม่ได้ใส่ใจในความอยู่ดีกินดีของพนักงานโดยแท้จริง, ไม่ทำตามนโยบายหลัก

ปฏิบัติ หรือค่านิยมที่ประกาศไว้ ทำให้พนักงานขาดความเลื่อมใสเกิดข้อ

กังขาในนโยบายและหลักปฏิบัติขององค์กรทำให้ตัวพนักงานหมดความ

กระตือรืนร้นในการทำงาน

7.รู้สึกถูกตีค่าต่ำไป และผลงานที่ดีไม่ได้การตอบสนอง

พนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับการชื่นชมผลงานที่ทำได้ดี, ไม่ได้รับเงินเดือน

ที่ยุติธรรมในตำแหน่งงานที่เหมือนกัน, หัวหน้าปฏิบัติต่อเขาอย่าง

ไม่ให้เกียรติ,ไม่ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือหรือ ท รั พ ย า ก ร ที่เหมาะสม

ในการทำงานหรือต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ แ ย่ ยอมรับไม่ได้

ที่มา : b u s i n e s s p l u s

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 ข้อที่บอกว่า ผู้หญิงนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด..พวกเธอมีเสน่ห์ล้นเหลือมาก

1. ‘ความถ่อมตัว’ ของเธอน่ะมีเสน่ห์ม้าก มาก สาวขี้อายหลายคนมักมีคุณสมบัติหนึ่ง นั่นคือ ‘ คว…