Home ข้อคิด 7 เทคนิคเป็นคนเก่ง คนฉลาดในที่ทำงาน

7 เทคนิคเป็นคนเก่ง คนฉลาดในที่ทำงาน

4 second read
0
0

1. มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และแสดงออกให้เห็นถึงความพยายาม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ ถ้างานมีปัญหาก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้ คนประเภทนี้ เวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

2. ปรับตัวได้ดี

หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น มีความท้าทายต่ออุปสรรค และความผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ

3. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อย่างไม่สิ้นสุด แต่ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

4. ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ จะทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง

หรือต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่ามีลูกแมวที่เพิ่ง ค ล อ ด ออกมากี่ตัว หากไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมารายงาน

แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะ ของลูกแมวแต่ละตัวได้อีกด้วย

5. มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับองค์กร เพราะหากได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ

ฉะนั้นหากได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณควรรับผิดชอบตัวเอง ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

6. มีทัศนคติที่ดี

หมายถึง คนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติด้านลบ เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร

และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ สามารถประสานงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

7.ทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าขาดทักษะ ในการทำงานเป็นทีม ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่จะสร้างความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้

ดังนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ถึงแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม

แต่การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เพราะความสำเร็จขององค์กร ขึ้นอยู่กับทุกคนในองค์กร

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณ จะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กร ต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

ขอขอบคุณ j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก สิ่งที่พ่อกับแม่ อยากบอกให้ลูกรู้..อยากให้ลูกเข้าใจ

1.ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง 2.ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของห…