Home ข้อคิด 7 เหตุผลที่หลายคน..ต้องออกจากงาน

7 เหตุผลที่หลายคน..ต้องออกจากงาน

12 second read
0
0

1.หมดศรัทธาและความเชื่อมั่น ในผู้บริหารระดับสูง

พนักงานรู้สึกว่า ผู้บริหารองค์กรใส่ใจ แต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเอง ไม่ได้ใส่ใจในความอยู่ดีกินดี ของพนักงานโดยแท้จริง, ไม่ทำตามนโยบาย หลักปฏิบัติ

หรือค่านิยมที่ประกาศไว้ ทำให้พนักงานขาด ความเลื่อมใส เกิดข้อกังขาในนโยบายและ หลักปฏิบัติขององค์กรทำให้ตัวพนักงานหมดความกระตือรืนร้นในการทำงาน

2.เ ค รี ย ด จากงานมากเกินและขาดสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

พนักงานกว่า 40% บอกว่า งานที่ทำเป็นงานที่หนัก และกดดันมาก 70% บอกว่าไม่มีสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ถึงขนาดที่ 60% บอกว่า ยอมลดเงินเดือนลงให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น

3.รู้สึกถูกตีค่าต่ำไป และผลงานที่ดีไม่ได้การตอบสนอง

พนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับการชื่นชมผลงาน ที่ทำได้ดี, ไม่ได้รับเงินเดือนที่ยุติธรรมในตำแหน่งงานที่เหมือนกัน,

หัวหน้าปฏิบัติต่อ เขาอย่างไม่ให้เกียรติ, ไม่ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือหรือ ทรัพย ากรที่เหมาะสมในการทำงาน หรือต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่แ ย่ ยอมรับไม่ได้

4.ไม่ค่อยมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน

ในการสำรวจความเห็นพนักงาน เกี่ยวกับลำดับ competency 67 อย่างที่ผู้นำของตัวเองมีอยู่นั้น ผลปรากฏว่า “การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” เป็น competency ที่ผู้นำมีน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย

ปัญหาข้อนี้มีเกิดจากการที่ผู้จัดการ ไม่ค่อยหาเวลามาพูดคุยเรื่องสายอาชีพกับพนักงาน, นโยบายอายุงานที่ขัดขวาง การเลื่อนตำแหน่ง และการที่หัวหน้างานหวงพนักงานที่มีความสามารถไว้ ในแผนกตัวเองทำให้ปิดกั้นโอกาสการขึ้นตำแหน่งในแผนกงานอื่นๆ

5.ไม่มีการสอนงาน และไม่มีการป้อนกลับผลการทำงาน

ผู้จัดการส่วนมาก โค้ชงานและให้ f e e d b a c k พนักงานปีละครั้งหรือสองครั้งตามที่องค์กรกำหนด เพื่อไปผูกกับการขึ้นเงินเดือนเท่านั้น

ซึ่งความจริง ผู้จัดการจะต้องสอนงานและ f e e d b a c k ถี่ๆ บ่อยๆ เป็นระยะๆ

6.งานกับคนไม่เหมาะกัน

ความรู้ความสามารถของพนักงานไม่เหมาะสม กับงานโดยอาจเกิดจากการรีบว่าจ้างเข้าทำงานเพื่อเติมตำแหน่งที่ว่างลง

หรือเชื่อว่าแม้ผู้สมัครอาจขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน แต่บริษัทสามารถจะฝึกอบรมในภายหลังได้

7.งานหรือที่ทำงานไม่เป็นไปตามที่วาดภาพไว้

ผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 35% ลาออกภายในหกเดือนแรก ที่เข้าทำงาน ทั้งนี้เพราะพนักงานเข้าใหม่จำนวนมากเข้าทำงานกับบริษัทโดยพกพาความคาดหวังที่เกินจริง กับความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงานและองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สัมภาษณ์วาดภาพที่สวยหรูขององค์กรจนเกินจริง

หรือไม่ได้ฉายสภาพงาน ที่เป็นจริงให้กับผู้เข้าสัมภาษณ์ทราบหลังเข้างานพนักงานบางคน ก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจกับความคาดหวังได้ และอยู่ทำงานต่อได้ บางคนก็อยู่ต่อไปอย่างผิดหวัง และไม่มีความรักผูกพันกับงานเลย บางคนก็อยู่อย่างผิดคลาดพลาดหวังและลาออกไปในที่สุด

ขอขอบคุณ HR ส ภ า กาแฟ

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

ทำไมบางคนยอมลาออก เพื่อหนีคนแย่ๆ ในที่ทำงานดีๆ

หากมองถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ก้าวไกลกว่าเดิม อยากลองเปลี่ยนงาน เป็นสายใหม่ อยากได้งานที่สบาย…