Home ข้อคิด 8 ความคิดของคนธรรมดา ที่มีความสุขกว่ากว่าคนเก่ง

8 ความคิดของคนธรรมดา ที่มีความสุขกว่ากว่าคนเก่ง

11 second read
0
0

1. ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรง แห่งโลกโซเชี่ยล…

คนที่สบายใจที่สุดคือ…คนที่อ่ านแล้วไม่แสดงความเห็น เพิ่มความขัดแย้งใดๆ เลย

2. ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจ กับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุด…

คนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใครๆ คือ…คนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีกต่างหาก

3. ท่ามกลางกระแส พัฒนาโครงข่ายสื่อส ารให้รวดเร็วระดับ 2G,3G,4G…

คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ…คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่าวส ารที่เป็นประโยชน์

และไม่ขาดการติดต่อ กับครอบครัว เมื่อมีเหตุจำเป็น…

หาใช่คนที่จมไปกับกอง ข ย ะ ข้อมูลปฏิกูลข่าวส าร

4. ท่ามกลางคำคม-ข้อคิดที่สรรหา มาแ ชร์ กันจนนับ ไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยล…

คนที่ดำรงตน ให้เป็นสุขอยู่ได้คือ…คนที่เก็บคำคม-ข้อคิดบางอย่างที่เคยผ่านมา

แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้ เข้ากับตัวเอง…มิใช่คนที่แสวงหาคำคม-ข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

5. ท่ามกลางการวิพากษ์วิจ ารณ์ มากมายถึงข้อดีข้อเสียในตัวตนของเรา…

คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือ…คนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจ ารณ์ที่ไม่รู้จริง…

มิใช่คนที่พย าย ามอธิบาย ให้ทุกคนเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

6. ท่ามกลางกระแส การแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดี….

คนที่เอาตัวรอด กับภาวะเศรษฐกิจ ขาลงได้ดี…ส่วนหนึ่งคือ…คนที่มีปฏิภาณไหวพริบ

รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและ ยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมากกว่า

7. เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์ สูงสุด…ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต…

คนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุข ที่สุดหลายคน…จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจากตำแหน่งหรือหัวโขน…

หรือบางคนยิ่ง มีความสุขกว่าใครๆ…แม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

8. ทุกข์ที่สาหั ส ในหมวดของความย ากจนก็คือ ทุกข์เพราะไม่เท่า…หลายคนผ่านทุกข์

เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยัน…แถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออม…

แต่ต้องมาติดกับดั ก เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่า…

หยุดเปรียบเทียบ…ชีวิตหลุดบ่วง ทุกข์อย่างมหัศจรรย์

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 ความคิด ของคนอยู่เป็น ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

1. ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิดหวัง จะสูญเสีย…