Home ข้อคิด 8 ลักษณะคนใช้เงินเป็น ต้องแบบนี้ ถึงเรียกว่าคนใช้เงินเก่ง

8 ลักษณะคนใช้เงินเป็น ต้องแบบนี้ ถึงเรียกว่าคนใช้เงินเก่ง

6 second read
0
1

ยังใช้เงินเดือนแบบเดือนชนเดือนอยู่หรือเปล่า? ชอบซื้อของเพราะราคาถูก ผ่อน 0% แต่จริงๆ ไม่ได้จำเป็นต้องใช้มั้ย?

หากเป็นแบบนี้ แสดงว่าเงินไม่เป็น หากอยากมีเงินเก็บ มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตต้องรู้จักการใช้เงิน ซึ่งเรามีหลักคิดง่ายๆ มาฝากกัน

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย : รายจ่าย = รายได้ – เงินออม

เมื่อมีรายได้หรือเงินเดือน ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อน มีเงินเหลือค่อยเก็บ ถ้าเป็นแบบนี้

ลองเปลี่ยนมุมมองด้วยการหักเงินไปเก็บก่อน เหลือเท่าไหร่ค่อยนำไปใช้จ่าย

ถ้าทำได้ทุกเดือน รับรองมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

ซื้อของเท่าที่จำเป็น และไม่ใช้จ่ายเกินตัว

เมื่อทำบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว จะทำให้รู้สถานะการเงินและกำลังซื้อของตัวเอง

ทำให้สามารถวางแผนและระวังไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อหนี้จนเกินตัว

วางแผนการเงินเพื่ออนาคต

การวางแผนการเงิน ควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เริ่มต้นทำงาน อาจวางแผนซื้อบ้าน ซื้อรถ

วัยกลางคนเริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ และถ้ามีลูกก็เริ่มคิดถึงการประกันชีวิตเพื่อให้ลูกมีหลักประกัน

หากเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ดังนั้น ทุกคนควรเริ่มวางแผนการเงินที่เหมาะกับตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น

ให้เงินทำงาน

เมื่อเก็บเงินได้แล้ว ก็ต้องนำไปลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น ลงทุนกองทุนรวม หุ้น เป็นต้น

กู้เมื่อจำเป็น

ก่อนจะกู้เงินควรคิดว่าจะเอาเงินกู้ไปทำอะไร หากกู้เพื่อบริโภคก็ควรคิดก่อน

ว่าสิ่งที่จะใช้เงินกู้ซื้อนั้นจำเป็นต่อตนเองหรือไม่

ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ก็ควรเก็บเงินจนครบจำนวนแล้วเอาเงินนั้นไปซื้อ

บัตรเครดิต คือ เงินสด

การใช้บัตรเครดิต เปรียบเสมือนการจ่ายเงินสดเพื่อชำระสินค้า ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวัง

และเก็บ รั ก ษ า ให้ดีเหมือนเงินสด เพราะถ้าใช้จนเกินกำลังอาจทำให้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว

อย่าให้หนี้ท่วมตัว

เมื่อเป็นหนี้ หรือคิดว่าจะต้องเป็นหนี้ ควรรู้จักคำนวณรายจ่ายของตัวเองในแต่ละเดือน

เงินเก็บที่ต้องมีไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เพื่อให้รู้ยอดเงินที่สามารถผ่อนชำระได้

จ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อน

เมื่อเป็นหนี้ ควรดูว่าหนี้ก้อนไหน มีดอกเบี้ยสูงสุด เพราะเงินที่จ่ายคืนหนี้ในแต่ละงวดนั้นแบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วน

คือ เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้นหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงกว่า สัดส่วนของเงินที่ชำระ เป็นส่วนของดอกเบี้ยก็สูงกว่าเช่นกัน

จึงควรปลดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆ หมดให้เร็วที่สุด

ใครทำตาม หลักคิด 8 ข้อนี้ได้ รับรองหายห่วงเรื่องเงินแน่นอน

ขอขอบคุณ w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 แนวคิดแบบคนหาเงินเก่ง ทำไมเขาถึงตั้งตัวได้ ฐานะดีขึ้นได้

ข้อคิดแรก อย่าพึ่งพิงรายได้จากงานประจำแค่ทางเดียว อย่างที่ผมกล่าวไว้ ข้างต้น การพึ่งพิงราย…