Home ข้อคิด 8 สาเหตุทำให้เป็นหนี้ รู้ไว้จะได้ไม่เป็นหนี้ซ้ำ

8 สาเหตุทำให้เป็นหนี้ รู้ไว้จะได้ไม่เป็นหนี้ซ้ำ

4 second read
0
0

1. เป็นหนี้เพราะว่าอยากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้ง ความต้องการของคนเรา ก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคาหรือมี โ ป ร โ ม ชั่ น ผ่ อ น 0% 10 เดือน

ทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนยางรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิตและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไปก่อน

โดยชำระขั้นต่ำถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามีดอกเบี้ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะยาวถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่า รายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ

หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริง ๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ดอกเบี้ยน้อยที่สุดและมีระยะเวลา การชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสดโดยตรงจากบัตรเครดิต

และการกู้หนี้นอก ร ะ บ บนอกจากนี้ต้องพยายามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติ ต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์ จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถซื้อได้โดยไม่ลังเล

เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็วเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่าง ๆ

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงานก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย

หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะลงทุน ให้แน่ชัดก่อนทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไร ตามช่วงเวลาต่าง ๆ

เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สินไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่น หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามทีจึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป

คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเองการไม่รับค้ำประกัน หนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการ พ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมากับการ พ นั น ทั้งหลายเมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็วเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ได้มาก เพราะง่ายต่อการ พ นั น ด้วยเงินเดิมพันสูง

หนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของ อ บ า ย มุ ข ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริงบุคคล พึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการ พ นั น ได้

8. เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไขของ ก ร ม ธ ร ร ม์ แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลยเมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหาย

และค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควร ที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความ เ สี่ ย ง ทางการเงินได้

เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถ ตนเองและคู่กรณี หรือค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ทั้งตนเองและคู่กรณีโดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเองเมื่อได้รู้ถึงโอกาส

และสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลยแต่ความเป็นจริง ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมาก

เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงิน จากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองแต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะ ทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอขอบคุณ W e a l t h i

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก สิ่งที่พ่อกับแม่ อยากบอกให้ลูกรู้..อยากให้ลูกเข้าใจ

1.ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง 2.ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของห…