Home ข้อคิด 8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้หลายๆ คน ..เป็นหนี้กันเยอะ

8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้หลายๆ คน ..เป็นหนี้กันเยอะ

0 second read
0
0

เป็นความจริงที่ต้องยอมรับว่าการเป็นหนี้ นั้นต้องอยู่คู่กับระบบของสังคมของโลกไปตราบนานเท่านาน การที่บอกว่าอย่าก่อหนี้ อย่าสร้างหนี้นั้น อาจจะเป็นเพียงคำพูดทางทฤษฎี

หรือกล่าวโดยคนที่ไม่เคยมีความจำเป็นต้องสร้างหนี้เลยก็ได้ หนี้จึงเป็นเหมือนทั้งตัวช่วยและเป็นตัวถ่วงชีวิตได้ทั้งสองทาง อยู่ที่ว่าบุคคลนั้นก่อหนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ถ้าเราเข้าใจสาเหตุของการเป็นหนี้ ก็จะหาทางรับมือได้ทัน บางกรณีก็ไม่จำเป็นต้อง เป็นหนี้ เลยก็ได้ แต่บางกรณีก็อาจจำเป็นต้องสร้างหนี้ ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุดังนี้

1. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิตและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระ ก็จำเป็น

ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไปก่อนโดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามี
ด อ ก เ บี้ ย สูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีก

ใน ร ะ ย ะ ย า ว ถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

2. เป็นหนี้เพราะว่าอยากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ เช่น ต้องการ ซื้ อ เครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ทั้งที่ความเป็นจริง ของบางอย่าง

อาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยน ย า ง ร ถ ย น ต์ เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้เงินเพื่อใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติ

ที่ผิดที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย เมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถ ซื้ อ ได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง

ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้

ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงิน ซื้ อ สิ่งของต่าง ๆ

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อ

จากธนาคารหรือนำทรัพย์สินไปจำนำ ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ด อ ก เ บี้ ย น้อยที่สุดและมีระยะเวลาการชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสด

โดยตรงจากบัตรเครดิตและการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ต้อง พ ย า ย า ม หาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

5. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือ

ผู้ค้ำประกันนั่นเอง การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

6. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมายเป็นเงาตามตัว

และยังต้องมีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะ

สามารถสร้างรายได้กลับมาได้ สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะ ล ง ทุ น ให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไรตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถ

จัดการบริหารหนี้สินไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

7. เป็นหนี้จากความประมาท

กรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท

หากไม่มีประกันภัยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเอง การเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควร

ที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครอง ค ว า ม เ สี่ ย ง ทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่ารักษา พ ย า บ า ล

ทั้งตนเองและคู่กรณี โดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเอง

8. เป็นหนี้จาก ก า ร พ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมากับ ก า ร พ นั น ทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้

ได้มากเพราะง่ายต่อ ก า ร พ นั น ด้วยเงินเดิมพันสูง หนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของ อ บ า ย มุ ข ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง บุคคล

พึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของ ก า ร พ นั น ได้

เมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลยถ้าเป็นไปได้ แต่ความเป็นจริงก็

อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมาก โดยเฉพาะการ ซื้ อ อสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้านหรือ

อสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง แต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอขอบคุณ moneyhub

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 วิธีสร้างเสน่ห์ แบบไม่ง้อหน้าตา..ใครเห็นก็ต้องหลงไหล

เพิ่งจะผ่านพ้นวันวาเลนไทน์ไปหมาดๆ สาวๆคนไหนที่เบื่อวันแห่งความรักนี้บ้างคะ เพราะว่ามันดูเห…