Home ข้อคิด 8 เหตุผลที่ลูกน้องไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพหัวหน้า

8 เหตุผลที่ลูกน้องไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพหัวหน้า

7 second read
0
0

ทำไมลูกน้องไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง ?

ปัญหาเรื่องลูกน้องไม่เคารพ ไม่เชื่อฟังหรือไม่เข้าใจหัวหน้า มาจากต้นตอปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างทีม

หากลูกน้องไม่พร้อม ที่จะพูดคุยแบบตรงไปตรงมา ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของลูกน้อง เช่นจากการใช้อารมณ์

หรือจากคำพูดในการสื่อสาร และดำเนินการแก้ไขตามความเป็นจริง ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกของทุกที่

เพราะอย่าว่าแต่ในโลกธุรกิจเลย ในสังคมทั่วไป ก็มีปัญหาของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ไม่เข้าใจกันอยู่เสมออยู่แล้ว

สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าในการแก้ปัญหาก็คือการดู ‘เจตนา’ ว่าการไม่เคารพและไม่เชื่อฟัง มาจากเจตนาในการต่อต้าน

หรือเป็นแค่ผลเสีย ของการมีความคิดที่หลากหลายในองค์กร

ลองพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ดูครับ

1. เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ : ไม่ว่าลูกน้องจะเสนอ ไอเดียอะไรมาก็ไม่เคยรับฟัง

กุมอำนาจไว้ที่ตัวเองคนเดียว ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีหน้าที่ทำตามคำสั่งเท่านั้น

2.ขาดความน่าเชื่อถือ : เช่น ไม่ทำตามคำพูด ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีความมั่นใจ

บางอย่างอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็มีส่วนทำให้ภาพลักษณ์ของหัวหน้า

จาดความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน

3. ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี : มีการติดต่อกันเฉพาะเรื่องงาน

ขาดการสื่อสารที่ดี ทำให้บางครั้งเกิดความเข้าใจผิดกัน หรือ

4. ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล : เมื่อลูกน้องทำพลาดก็แสดงอาการโมโหหงุดหงิด

รวมไปถึงใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง หรือหยาบคาย

5. ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน : เช่น ตำหนิความผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น

ไม่เคยฟังความคิดเห็นหรือไอเดียจากพวกเขา

6. ไม่เคยใส่ใจเรื่องส่วนตัว : เพราะมุ่งแต่ทำงาน ให้สำเร็จเพียงอย่างเดียว

แต่เคยสนใจหรือเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้ร่วมงานคนอื่นเลย

7. ไม่รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อนของคนในทีม : ทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพของแต่ละคน

ออกมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพหรือใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน

8. ไม่เคยขอโทษหรือขอบคุณ : เช่น เมื่อสั่งงานผิดพลาดก็ไม่เคยขอโทษ

ซ้ำ ร้ า ย อาจจะโยนความผิด นั้นไปให้ลูกน้อง

รวมไปถึงไม่เคยรู้สึกขอบคุณ ผู้ร่วมงานที่ช่วยกันทำให้งานสำเร็จ

ขอขอบคุณ t h a i w i n n e r

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

11 นิสัยทำให้ชีวิตลำบาก คนแบบนี้อนาคต “จะลำบาก”

นิสัยคือความเคยชิน คือพฤติกรรมที่ทำด้วยกาย วาจาหรือใจบ่อย ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่ติดตัว ถ้านิส…