Home ข้อคิด 9 ลักษณะของคนที่เกิดมาพร้อมบุญ คนเหล่านี้ทำอะไรมักได้ดีไปหมด

9 ลักษณะของคนที่เกิดมาพร้อมบุญ คนเหล่านี้ทำอะไรมักได้ดีไปหมด

0 second read
0
0
263

หลายๆคนคงอาจยังไม่รู้ว่า “ผุ้หญิงมีบุญมาก” นั้น เป็นอย่ างไร ลองต้องมาดูกันเลยคะซึ่งสาวๆ หลายคน อาจจะยังไม่รู้มาก่อนเเน่

1. รอได้ คอยได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และ โอกาส ของชีวิต

2. อดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น พลังงานเข้มแข็ง ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ทำให้ มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิด ที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจาก ความอดทน อดทนอย่ าง มีความสุข

3. สงบได้ เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่ สงบได้ เย็นได้ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคน ที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ ไม่เป็นสาระในสิ่งกำลัง จะเกิดขึ้น แม้จะตก อยู่ในเหตุการณ์ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

4. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของ บุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริง ของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปใน กระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลา ทุกนาที

5. ปล่อยได้ วางได้ เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ แบกทุกอย่ าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ าง ที่เกิดขึ้น

6. ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็น ผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7. ไม่จำเป็นต้องบ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริง ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และ บุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็ แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่ง ทุกอย่ างนั้นมัน คือ “ผ ล แ ห่ ง ก ร ร ม” อันเป็น สมบัติของเราเอง

8. ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความสะอาด ความสว่างความสงบ ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่ง ความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิด เป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิก ความทุกข์ มาใช้ก่อน

9. ไม่คิดทำชั่ว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น ตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิด ความกลัว ความละอายต่อบา ป ต่อก ร ร มความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพ หลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมาย มหาศาล

ที่มา : bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อต้องอยู่กับคนที่เราเกลียด เราควรทำอย่างไร

รู้กันหรือไม่ว่า.. เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้คนละกี่ปีเชียว ชีวิตนั้นแสนสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างอ…