Home ข้อคิด 9 ลักษณะคนมีความน่าเชื่อถือ แม้แต่หัวหน้ายังต้องเกรงใจ

9 ลักษณะคนมีความน่าเชื่อถือ แม้แต่หัวหน้ายังต้องเกรงใจ

0 second read
0
0

หากคุณอย ากจะได้รับความไว้วางใจ จากผู้อื่น ลองเริ่มที่การสำรวจการกระทำและ การตัดสินใจของตัวเองในแต่ละวันดูและ ใช้คุณลักษณะ 9 ข้อต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์วัด

แล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขนาดไหน

1. มีความจริงใจ

โดยปกติแล้วคนทั่วไป มักอย ากจะใช้เวลาร่วมกับ ‘คนที่มีความจริงใจ’ และมีจิตใจสูงส่ง เพราะคนเหล่านี้จะไม่พย าย ามทำตัวหรือมองว่าตนเหนือชั้นกว่าคนอื่น

พวกเขาเป็นคนน่าคบหา อ่อนน้อมถ่อมตนและ เป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง

2. คงเส้นคงวา

แน่นอนอยู่แล้ว ว่าทุกคนย่อมมีวันแ ย่ ๆ แต่คนส่วนมากก็ย่อมต้องการพฤติกรร ม ที่ดีอย่างคงเส้นคงวาจากคนที่พวกเขาไว้วางใจเสมอ

เพราะการกระทำที่จริงใจและการตัดสินใจ ที่สร้างความชัดเจนย่อมโดดเด่นในสายตาของผู้อื่น

3. มีศีลธรรม

ใคร ๆ ก็อย ากเห็นหรือให้ค่ากับคนรอบตัวที่ลุกขึ้นยืนหยัด เพื่อความถูกต้อง แม้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นก็ตามที

4. เข้าอกเข้าใจคนอื่น

คนที่น่าไว้วางใจ จะนึกถึงและเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ ซึ่งช่วยทำให้ผู้อื่น ได้รับรู้ถึงความใส่ใจ และตอบแทนความเชื่อใจให้กับคุณได้

5. โอบเอื้ออารี

ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับ ความช่วยเหลือในย ามที่จำเป็นหรือย ามทุกข์ ไม่ใช่แค่การใช้เวลาร่วมกันในย ามสุขเท่านั้น

6. เป็นคนฉลาด ชอบสร้างความประทับใจ

คนที่ไว้วางใจได้มักพร้อมจะเปิดใจ ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา พวกเขามักมองเห็นหนทางในการพัฒนาตัวเองเสมอ และด้วยเหตุนี้เอง

พวกเขาจึงรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ความประทับใจและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งยังพร้อมที่จะแบ่งปั น ความรู้ที่ตนมีให้ผู้อื่นด้วย

7. ชอบสนับสนุนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

คนที่มีความน่าไว้วางใจมักหาทางสนับสนุน คนที่มีอะไรเหมือน ๆ กัน และจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความเป้าหมายของตนได้สำเร็จ

8. รู้จักถ่อมตัว

คนที่ไว้ใจได้จะไม่เอาตัวเองเป็นหลัก ในการทำงาน เพราะพวกเขารู้ว่าการทำงานเป็นทีมย่อมส่งผลดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียว

และการสร้างการยอมรับนับถือ จะเป็นเรื่องย ากหากว่าเรามักเอาความคิดของเราเองเป็นใหญ่

9. พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ

พวกเขาพร้อม ที่จะอยู่เคียงข้าง สนับสนุนผู้อื่น และเสียสละเพื่อผู้อื่นได้เสมอ

ขอขอบคุณ Success

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

11 นิสัยทำให้ชีวิตลำบาก คนแบบนี้อนาคต “จะลำบาก”

นิสัยคือความเคยชิน คือพฤติกรรมที่ทำด้วยกาย วาจาหรือใจบ่อย ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่ติดตัว ถ้านิส…