Home ความรู้ ถ้าชีวิตเกิดมาจน ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวย วางแผนชีวิตอย่างไร

ถ้าชีวิตเกิดมาจน ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวย วางแผนชีวิตอย่างไร

1 second read
0
0

ถ้าเลือกเกิดได้ก็คงจะดี ทุกคนคงจะมีความสุข ได้เกิดเป็นอะไรเป็นใครที่เราอย าก คงไม่มีคนจนหรือคนหน้าตาไม่สวยไม่หล่อบนโลกใบนี้ แต่สัจธรรมชีวิต ก็คือ

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ไม่มีใครสามารถเลือกเกิดได้ ว่าเราอย ากเกิดมาสวย อย ากเกิดมารวย อย ากเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย อย ากเกิดเป็นลูกของคนนั้นคนนี้ อย ากมามาอยู่บนกองเงินกองทอง ฯลฯ

ในเมื่อเราเลือกเกิดไม่ได้ เราก็ต้องยอมรับในสภาพแวดล้อมที่เราเกิดขึ้นมาและที่สำคัญต้องอย่าลืมว่าชีวิตนั้นเป็นของเรา

เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นสำคัญ สิ่งแวดล้อมก็อาจจะมีส่วนบ้าง แต่สำคัญที่สุด ก็คือ ตัวของเราเอง หากเราเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่บนกองเงินกองทอง

อย ากได้อะไรก็มีคนหามาให้ แทบไม่ต้องทำอะไร สุดท้ายหากไม่ขวนขวายหาวิชาความรู้หรือไม่รู้วิธี รั ก ษ า ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หาไว้ในเรา ความร่ำรวยนั้นก็อาจจะโบยบินหนีไปจากเราได้ในวันใดวันหนึ่งเช่นกัน

เช่นเดียวกับคนที่เกิดมาย ากจน หากไม่มัวแต่นั่งตีอกชกตัวเอง มองแต่คนรอบข้างที่ดีกว่า แล้วก็มานั่งโทษโชคชะตา แต่กลับมุมานะ

อย ากมีชีวิตที่ดีกว่าในรุ่นพ่อแม่ของตัวเองเพื่อยกฐานะทั้งพ่อแม่ ตัวเรา รวมถึงลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต ความพย าย ามนั้นก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จหลุดพ้นจากความย ากจนนั้นได้เช่นกัน

สำหรับคนที่เกิดมาย ากจนนั้น หากมีการวางแผนชีวิตให้ดี ก็มีโอกาสที่จะสร้างฐานะหลุดพ้นจากความย ากจนได้จริง ๆ

1.การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

แม้จะย ากจนอย่างไรก็ควรต้องเรียนหนังสือ เลือกเรียนโรงเรียนรัฐบาล เรียนฟรีและต้องตั้งใจเรียนให้มาก เพราะชีวิตของเราต้องมีเป้าหมาย ต้องคิดให้มากกว่าคนอื่น ก็เราไม่มีนี่

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะนอกจากวิชาความรู้ที่ได้รับ การบ่มเพาะจริยธรรมทางด้านต่าง ๆ ก็ได้จากโรงเรียนด้วยเช่นกัน

หากเป็นไปได้ก็ให้เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างน้อยควรจะต้องจบปริญญาตรี เพื่อให้มีโอกาสหางานทำที่มั่นคงได้ในอนาคต

2.ขยันและอดทนมากกว่าคนอื่น

แน่นอนเราเกิดมาจน เราจะทำตัวสบายเหมือนคนอื่นและหวังว่าชีวิตเราจะดีขึ้นคงไม่ได้ ความขยันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความย ากจน เริ่มตั้งแต่เป็นเด็ก

ก็สามารถช่วยพ่อแม่ทำงานหารายได้เพิ่มได้หลังเลิกเรียน อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยได้ ก็ช่วยกันทำในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ เมื่อมีรายได้ก็ต้องเก็บหอมรอบริบไว้ใช้ในย ามจำเป็น

ในระหว่างทางให้มองไปข้างหน้าเท่านั้น อย่าหันไปมองข้าง ๆ ไปมองคนอื่นที่อยู่รอบตัวเรามากเกินไป ถ้ากลัวท้อก็ให้มองคนที่จนกว่าเราต้องมีแน่นอน ไม่มีใคร แ ย่ ที่สุดในโลก

การเลือกมองคนที่ลำบากกว่าเราจะทำให้เรามีกำลังใจเดินหน้าต่อไปหรือหากบางคนเลือกมองคนที่ดีกว่าแล้วเกิดกำลังใจก็ทำ เลือกมองอะไรก็ได้ที่จะช่วยผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้าได้

3.อย่าทำตัวรวย

เมื่อเกิดมาจนก็ไม่ควรทำตัวรวย ควรกินใช้อย่างประหยัด รู้จัดอดออม เก็บเล็กผสมน้อย อย่าไปยึดติดกับวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่มีความจำเป็นเอาเวลาไปใส่ใจกับสิ่งที่ควรจะต้องสนใจ

เช่น เรื่องการเรียน หรือการพัฒนาการทำงานได้ดีขึ้น ข้าวของอาจสร้างความสุขให้เราได้ก็จริง แต่ถ้าซื้อแล้วยังจนอยู่

ความสุขนั้นก็จะไม่ยั่งยืนให้เราหลุดพ้นจากความย ากจนก่อน หากอย ากให้รางวัลกับชีวิตบ้างก็ค่อยทำถึงตอนนั้นก็ไม่สายหรอก

4.จนแล้วอย่าสร้างหนี้

เงินก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว หากไปสร้างหนี้เพิ่มอีกก็หวังย ากว่าชีวิตจะหลุดพ้นจากความย ากจนได้ สิ่งไม่จำเป็นนี่ต้องบอกลาไปก่อนเลย

ส่วนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้นที่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันหารายได้เข้ามาเพื่อให้เพียงพอมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าไปเริ่มสร้างหนี้ บ้านหลังเล็กก็อยู่กันไปอบอุ่นดี

หากพร้อมเมื่อไหร่อย ากหาบ้านใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ แต่ในเมื่อวันนี้ยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเป็นหนี้ดีที่สุด รถก็เหมือนกัน หากไม่มีเงินไม่ต้องขับไม่ต้องขี่ นั่งรถเมล์เอาก็ได้มีคนนั่งกันเยอะแยะ

เมื่อมีเงินเก็บค่อยซื้อถ้าจำเป็นต้องใช้ ต้องจำไว้เลยว่าหนี้จะมีแต่ทำให้ชีวิตของเรายิ่ง แ ย่ ล ง

5.ทำให้เป็นเป้าหมายของครอบครัว

หากอย ากหลุดพ้นจากความย ากจนต้องตั้งให้เป็นวาระของครอบครัว ไม่ใช่ของเราคนเดียว ไม่อย่างนั้นก็ทำให้สำเร็จได้ย าก การใช้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องของเราต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกัน

หากมีคนในครอบครัวที่ใช้เงินไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น กิน เ ห ล้ า เล่นการ พ นั น ฯลฯ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสิ้นเปลืองเป็นการใช้เงินแบบไม่เหมาะสม ก็ต้องอธิบายและทำความเข้าใจกัน

ความรักและความเอาใจใส่กันภายในครอบครัวจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้

6.หาแรงบันดาลใจ

เนื่องจากเราต้องใช้ พ ลั ง มากกว่าคนอื่นจึงต้องมีแรงบันดาลใจ อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เคยมีชีวิตแบบเรา แต่สุดท้ายเขาก็สามารถก้าวพ้นหลุดจากความย ากจนไปได้

เลือกดำเนินชีวิตในแบบอย่างของเราให้เหมาะสมกับชีวิตของเรา การหาแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือดี ๆ หรือดูหนังดี ๆ ก็จะเป็นเหมือนการสะกดจิตตัวเองอย่างหนึ่ง

มันช่วยสร้าง พ ลั ง ฮึดให้กับเราได้เพื่อให้เราไม่หยุด ไม่ท้อถอยและไม่เบื่อที่จะพย าย ามต่อไป

คนเราแม้เลือกเกิดไม่ได้ก็จริง แต่เลือกที่จะเป็นได้ไม่ว่าจะย ากดีมีจนอย่างไรขอให้เป็นคนดี อย่าเลือกวิธีการที่จะทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นมาแบบผิดวิธี

เพราะจะเป็นความร่ำรวยที่ไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรได้มาง่ายต้องใช้ความพย าย ามกันทั้งนั้น หากมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ตามแผนของชีวิตที่วางไว้ ก็มั่นใจได้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องหลุดพ้นจากคำว่าย ากจนได้ในที่สุด

 

ขอขอบคุณ moneyhub

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…