Home ความรู้ รวมสาเหตุส่วนใหญ่ ที่ทำให้คนเก็บเงินยาก เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

รวมสาเหตุส่วนใหญ่ ที่ทำให้คนเก็บเงินยาก เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

6 second read
0
0

แม้ว่าเรา จะรู้ว่าการออมเงินนั้นมีความสำคัญอย่างมากเผื่อไว้ใช้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น เ จ็ บ ป่ ว ย หรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินด่วนแต่บางคนก็ยังเก็บเงินไม่ได้อยู่ดี

ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำให้ การออมเงิน ไม่ประสบความสำเร็จ บางทีเราก็มองข้ามไป

ตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้การออมเงินไม่ได้ผล

1. ขาดระเบียบวินัยในชีวิต

ขาดระเบียบวินัยในการใช้เงิน หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ ย า ก จะแก้ไข และส่งผล ให้ออมเงินไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

2. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ทำให้ ย า ก ในการออม เพราะจะมีเหตุ ให้ใช้เงิน ตามความ อ ย า ก หรือกิเลส หรือตามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อการเข้าสังคม

3. การใช้เงินเก่งจนเกิดเป็นความเคยชิน มีเงินเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

4. กลัวเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ถึงรายจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอย่างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาท แต่ในความเป็นจริง รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเงินออม

5. ขาดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการดำรงชีพ ของคนเรา การวางแผน เพื่อให้มีเงิน ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผน และทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเงินในบั้นปลาย

6. ไม่รู้จักแบ่งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงินเก็บเงินลงทุน เงินไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเงินและมีวินัยการเงิน

7. ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเองว่าเท่านั้นเท่านี้ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ รายจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเงินจะไม่พอใช้ แต่หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

8. ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่วยุ ให้ใช้เงิน มากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเสียเงินกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆโทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ เสื้อผ้า เครื่องดื่ม อ า ห า ร สถานที่ท่องเที่ยวสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีรายจ่ายตามมาไม่น้อย

9. ความประมาทคิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่งของตัวเอง แต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ตาม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่อมความนิยม วิธีหาเงินในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคตทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเงิน ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

10. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่ามีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใด จ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็น ก็ ย า ก ในการตรวจสอบ

11. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะขาดสติในการควบคุมตัวเองและใช้เงินหมดในเวลาไม่นาน เงินเดือนออกได้ไม่กี่วันก็ใช้เงิน เกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งขาดสติ ใช้เงินไม่คิด กว่าจะรู้ตัว เงินก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อย่างนี้ทุกเดือน

12. ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่าการหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

13. เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย า ม เกษียณ บางขุน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงิน เช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงิน อย่างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

14. มีหนี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหลายคน การออมเงิน จึงเป็นเรื่อง ย า ก การแก้ไขปัญหานี้ต้อง พ ย า ย า ม สอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงิน อย่าทำหน้าที่ให้เงินใช้เพียงอย่างเดียว เพราะคนเหล่านั้นก็จะไม่รู้วิธีการหาเงิน ซึ่งก็จะกลายเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเงินเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

15. สร้างหนี้ตลอดเวลา

บางคนเปลี่ยนของใช้บ่อยมาก ตามเพื่อน ตามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการ ซื้ อ ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ซื้ อ แล้วต้องใช้ให้คุ้ม อย่า ซื้ อ บ่อยเพราะจะทำให้เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

16.ารใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง

อย่างสิ่งของ มึ น เ ม า หรืออาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเงินไปบำเรอคนรัก อย่างขาดสติ บางคนให้จนหมดตัว แล้วก็โดนทิ้ง

17. ขาดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิดที่จะศึกษา เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเงิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา การออมเงินอย่างถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วย ให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างการ ซื้ อ สลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ ด อ ก เ บี้ ย เป็นเงินที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทุกปี

18. ขาดการวางแผนเรื่องการ ซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอย่าง มีราคาสูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอย่างแม้จะมีราคาสูงแต่ไม่มีความทนทาน อย่างรถยนต์ ย า ง รุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้เสียเงินอยู่บ่อยๆ หรือการ ซื้ อ สินค้าจำนวนมาก จะมีราคาที่ถูกกว่า ช่วยประหยัดเงิน เรื่องการ ซื้ อ สินค้าหากรู้จักวางแผน ก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเงินออมได้

19. ขาดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสดไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบ การออมเงินดูจะเป็นเรื่อง ย า ก มากจริงๆ ต่างจากคนมีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น อาจจะต้องสร้างหนี้เพื่อให้มีภาระ แต่ก็ควรเป็นหนี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอย่างการ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ ที่ดิน ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

20. หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่าคนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคนมีครอบครัว การ เ จ็ บ ป่ ว ย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่า รั ก ษ า หลักล้านบาทตามมา ไม่เพียงไม่มีเงินออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนตามไปด้วย

การออมเงินไม่ได้ผล ไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเงิน การเอาแต่ใจตัวเองตามความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก ซื้ อ และไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน ผู้เขียนเคยมีรายรับค่อนข้างมากแต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเงินเลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เงิน การผลาญเงินอย่างเดียว

สุดท้าย ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินเก็บในบั้นปลายจึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย า ก เพราะตามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเสียผู้เสียคน เละเทะ

สำหรับใคร ที่มีรายได้ มีเงินเดือน เมื่อมีเงินเข้ามา จงคิดหรือศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน เพราะการบริหารเงินอย่างถูกวิธี นั้นเป็นการทำให้เกิดรายได้ อีกทางหนึ่ง

นอกเหนือจาก รายได้หลัก จากการทำงาน และมีแนวโน้มที่จะเป็นรายได้ ที่มีความมั่นคงแทนเงินเดือน บางคนเน้น ซื้ อ สลากหรือเล่นหุ้น

ซื้ อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จนมีผลตอบแทน เป็น ด อ ก เ บี้ ย หรือเงินปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้ มีรายรับหลายทาง ทั้งจากงานประจำ

และจาก ด อ ก เ บี้ ย ของเงินฝากชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

 

ขอขอบคุณ s i a m e b o o  k

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…