Home ความรู้ อ่ านบทความนี้จบ คุณจะฉ ล า ด เรื่อง “การใช้เงิน”

อ่ านบทความนี้จบ คุณจะฉ ล า ด เรื่อง “การใช้เงิน”

1 second read
0
0

1. มองให้เป็นโอกาส

ในเมื่ออยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การ ข า ย ข อ งออนไลน์ การทำอาหาร

หรืออื่น ๆที่แปรเปลี่ยนเป็นเงิ นก็ควรงัดมันออกมา ไม่แน่ในอนาคตอาจเป็น

อาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับงานประจำก็ได้นะ

2. มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีท องนับเป็นพี่ ยังใช้ได้ทุ กยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้หากสภาพการเงิ น ไม่คล่องจริง ๆ

การนำท องไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่อย ากให้ ข า ย เพราะด อกเบี้ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็น โรงรับจำนำรัฐ

หรือเอกชน ไม่ได้สูงเลย บางแห่งยืดอายุการต่อด อกได้ย าวถึง 6 เดือน ฉะนั้นการมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

3. ประกันชีวิตระยะย าว จะทำให้ทุ กคนฉุกคิดหลังจากนี้

แต่ก่อนการทำประกันชีวิตระยะย าวที่อาจผูกกับการออมหลายคนมองว่าไม่สำคัญ คนวิ่งหาหลักประกัน

เพื่อคุ้มครองสุ ขภาพตัวเองกันให้จ้าละหวั่น ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากไม่ต้องรอ ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่เกิดขึ้นอีก

โดยเจียดเงิ น ในแต่ละเดือนเก็บหอมรอมริบทำประกันชีวิตให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

4. จากนี้ทุกเดือน การวางแผนการใช้เงิ นจะสำคัญ

จำกันได้ไหมในวัยเ ด็กที่คุณครูมักบังคับให้เราทำ “บัญชีรายรับ – รายจ่าย” นั้นคือ สิ่งที่ง่ายที่สุดและสามารถนำมาใช้ได้จริง

เพราะในปัจจุบันเราเองมักใช้เ งิ นเกินตัว ของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่ วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนถ่ายออกไป เราเชื่อว่าการจดบันทึก

จะช่วยเตื อนสติให้เราเห็นภาพแทนที่จะหยิบใช้ ๆ จนหมดไป ฉะนั้นหากเราวางแผนการเ งินในแต่ละเดือนอย่ างรัดกุมในอนาคต

ทำสมุดรายรับ รายจ่าย แบบง่าย ๆที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิด โ ร ค ระ บ า ด อีกกี่ครั้ง

หากเราวางแผนการเงิ นที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเ งินไปได้ โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ เ ยี ย วย าด้วยซ้ำ

5. เงินออมสำคัญ

ย ามวิกฤตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเงิ นเดือนแบบนี้ เงิ นออมในบัญชีมีความสำคัญเสมือนดังลมหายใจ

ที่เรา จะสามารถประเมินการใช้ชีวิตทั้งการกินอยู่ จ่ายห นี้และอื่น ๆ ที่จำเป็น หากคุณมีเงิ นออมที่เพียงพอ

คงไม่สามารถกัดกินสุ ขภาพใจคุณได้มองในแง่ดีได้พักผ่อนและกลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหากไม่มีเงิ นออมคราวนี้

จะเห็นผลชัดเจนว่าการวางแผนการออมเงิ นในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

 

ขอขอบคุณที่มา chilljungloei

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

14 นิสัยที่ทำให้คุณเป็นที่รักชอบ ของเพื่อนร่วมงาน

1. วางตัวธรรมดา คนที่มีนิสัยน่ารัก น่าคบหา เป็นเพื่อนมักชอบที่จะวางตัวธรรมดามากกว่าทำตัวเอ…