Home ความรู้ เคล็ดลับใช้เงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก มีเงินเหลือใช้ มีเหลือเก็บ

เคล็ดลับใช้เงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก มีเงินเหลือใช้ มีเหลือเก็บ

1 second read
0
0

วิธีบริหารจัดการเรื่องเงินกับ เคล็ดลับบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก คืออะไร มันก็คือแนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องเงินให้เป็นระบบ

ทำให้คุณมีเงินเหลือ พอใช้ทั้งเดือน ทีนี้เรามาดูกันว่า 2 ทางเข้า คืออะไร 5 ทางออกคืออะไร

ทางเข้าที่ 1 รายรับ

ซึ่งรายรับเกิ ดจากการทำงาน ทั้งรายเดือนรายวันส่วนตัว ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรจะต้องมีรายได้หลัก ซึ่งถือเป็นเงิน

ที่เข้าประจำสม่ำเสมอ เงินส่วนนี้จะถือเป็นส่วนสำคัญที่ จะต้องมีการจัดการบริหารและต้องรักษาแหล่งที่มาของเงินให้ดีๆ พูดง่ายๆคือ

หากทำงานก็ต้องเก าะตำแหน่งให้แน่นๆ ถ้ามันดีและทำให้คุณมีรายได้

ทางเข้าที่ 2 รายได้เสริม

ยุคนี้บอกเลยว่าควรหาอาชีพเสริม ทำอะไรก็ได้ที่สุจริตไม่ผิ ดกฎหม าย ลงทุนได้แต่มี ผ ล ต อ  บ แ ท น จะลงแรง ลงเงินได้ทั้งนั้นขอให้มีแหล่งเงินเข้าสำรอง

โดยคุณอาจดูความสามารถ เวลา ของการทำงานเสริ ม เช่น บางคนเป็นนักบัญชี ทำงานบริษัทประจำอยู่แล้ว แต่ก็รับงาน ฟ รีแ ล นซ์

เช่น รับดูแลบัญชีให้บริษัทอื่นๆ ตรวจง บ บัญชี หรือ แม้แต่สอนพิเศ ษด้านบัญชีอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าทำได้ ชอบ สนุก

และคิดว่ามีความสามารถและทำแล้วมีรายได้งอกเงย เป็นทางเข้าทางที่ 2 ของเงิน

5 ทางออก จริงๆ ก็คือรายจ่ายหลักๆ ที่คนเราต้องจ่ายกันอยู่คือ

– ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ และอื่นๆ

– ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

– ภาระหนี้สิน

– การออมเงิน

ทั้งหมดนี้ถือเป็น 5 รายจ่ายหลักๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย แต่สำหรับข้อที่ 5 การออมเงินนั้น

มันจะกลับมาเป็นรายรับหรือเป็นทางเข้าที่ 2 หรือที่ 3 ได้ในอนาคต ที่นี้เราก็มาดูลำดับความสำคั ญที่เรียงไว้ให้แน่นอนว่า

อันดับที่ 1 นั้นสำคัญที่สุด

เพราะไม่มีข้อหนึ่งคุณไม่มีที่อยู่ ไม่มีน้ำ ไม่มีไ ฟ ดังนั้น

ค่าใช้จ่ ายส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องจ่า ยกันตลอดชีวิต

อันดับที่ 2 คนที่มีภาระครอบครัว

แน่นอนว่าครอบครัวต้องมาก่อนตัวเอง เช่น ให้เ งินลูก ค่าเรียน หรือให้เงินพ่อแม่

เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อจากเรื่องที่อยู่อาศัย

อันดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะฟุ่ มเฟื อยหรือประหยัดในแต่ละวันเพราะเงินส่วนนี้

จะเป็นตัวกำหนด ได้ว่าคุณจะกลายเป็นคนมีห นี้เยอะ หรือ ไม่มีห นี้จากการใช้จ่ายส่วนตัวนี้แหละ

อันดับที่ 4 ภาระหนี้สิน

แน่นอนว่ามี หนี้ต้องจ่ายแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่จ่ายมันก็อีกเรื่องหนึ่ง

เราต้องมาดูหลายๆ เหตุผลว่าจะบริหารอย่ างไร

อันดับที่ 5 การออมเงิน

คือเงินที่เหลือจากข้อ 1-4 จะถูกนำมาเก็บไว้ที่ข้อนี้ ซึ่งก็จะมีวิธีการหลากหลายในการออมเงิน

ก็เลือกเอาที่เหมาะกับเราเองแต่ต้องจัดให้เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนจะมากหรือน้อยก็ต้องมีเหลือให้ถึงข้อ 5

เพราะเมื่อวันไหนที่คุณไม่มีรายได้จาก 2 ทางที่กล่าวมา

ข้อนี้จะกลับไปเป็นรายรับให้คุณได้ชั่วคราว หรือ

อาจตลอดชีวิตโดยเฉพาะย าม ชราไม่มีแรงทำงานแล้ว

ขอขอบคุณ smartsme

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…