Home ความรู้ 15 ความจริง “เรื่องของเงิน” ต้องรู้ไว้..ถ้าคุณเข้าใจ คุณก็จะเริ่มมีเอง

15 ความจริง “เรื่องของเงิน” ต้องรู้ไว้..ถ้าคุณเข้าใจ คุณก็จะเริ่มมีเอง

9 second read
0
0

1 ความมั่งคั่ง ควรมีก่อน ความมั่นคง

โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนไทย ชอบที่จะมีความมั่นคงก่อน ความมั่งคั่ง

นิสัยคนไทยเราชอบอะไรที่สะดวก สบาย จ่ายเงินซื้ อความมั่นคงให้ตัวเองก่อนเพราะคิดว่านี้คือรางวัลของการทำงานหนัก

เช่น ซื้ อบ้าน มือถือใหม่ ๆ รถหรู ๆ ซื้ อสิ่งของแพง ๆ หรือแม้แต่เลือกที่จะ ผ่ อ น จ่ายสบายๆ ไม่มีดอกเบี้ย

เพื่อให้ตัวเองครอบครอง สมบัติ สิ่งของ ที่บางครั้งไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเอง

ไม่ได้บอกว่าผิดถ้ารู้จักการบริหารเงินเป็น แต่บางคนเลือกที่จะไม่

ออมเงินไว้ก่อน เพื่อความสร้างมั่งคั่ง แล้วควรจะมีอิสระในการซื้ อ ความมั่นคงทีหลัง

2 ” เงินทองเป็นของนอกภาย ไม่ ต า ย ก็หาใหม่ได้ ” เป็นเรื่องที่ถูกต้องครึ่งหนึ่ง

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ เงิน ในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรมของชีวิต เงินมีความสำคัญและทวีความจำเป็นตามกลไกลของโลกทุนนิยมที่เข้มข้นเรื่อย ๆ

หากแต่ ต้องเข้าใจ รู้จักใช้ และรู้จักออมเงิน ให้เหมาะสมกับช่วงวัยชีวิต และรู้เท่าทันตัวเองให้ดี อย่าให้เงินมาใช้งานเราแทน

และกลายเป็น ท า ส ของเงินอย่างไม่ลืมหู ลืมตา ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักใช้เงินให้ทำงานแทนเราด้วย เพื่อให้สามารถต่อกรกับ เงินเฟ้อ หรือ รองรับ

“เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น” ของชีวิต ที่ไม่รู้จะเข้ามาวันใดของชีวิต เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่าเบื่อหน่าย

หรือ หันหนีปัญหาการเงิน เพียงเพราะข้ออ้างว่า คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา

หรือ ก ร ร ม เ ว ร ที่เคยก่อขึ้นมา อย่าลืมว่า หนี้สิน ก็ต้องตามใช้ หากคุณไม่ใช้ คนข้างหลังคุณก็ต้องชดใช้แทน

3 เงินออม เป็น “ต้นน้ำ” ที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลย

สำหรับการมีความมั่งคั่งในด้านการเงินต่อไปในอนาคต เงินออมเกิดขึ้นได้โดย การมี “วินัย ” อย่าง ” สม่ำเสมอ ”

กับพฤติกรรมการใช้เงิน กล่าวคือ ใช้จ่ายเงินเฉพาะเรื่องที่จำเป็น รู้จักประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายเงินอย่างโ ง่เขลาในเรื่องต่าง ๆ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องทำเป็นนิสัย เมื่อมีเงินออมแล้ว นำไปลงทุนต่อ ทำให้เกิดการ ออกลูกออกหลาน ของเงินออม

และนำเงินที่ได้ ไปลงทุนต่อให้ให้เกิดการพอกพูนของความมั่งคั่งต่อไปเรื่อย ๆ

4 เราต้องการเงิน เพื่อสำหรับการใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต

และเราก็ควรหาหนทางเพื่อให้ได้มันมาอย่างถูกต้อง ไม่ ทำ ร้ า ย หรือรบกวนคนอื่น แต่เงินโดยตัวมันเอง ” ไร้คุณค่า”

มันคือสิ่งสมมติให้มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น ๆ คุณค่าของเงินเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนกับสื่งอื่น ๆ เรื่องนี้สำคัญมาก

ก็เพราะว่าคนมากมายไม่เข้าใจ ว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาต้องการมันมากแค่ไหน ดังนั้นควรมองว่า

เงินเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ ( ในสิ่งที่ดี ) แต่ไม่ใช่เป้าหมายโดยตัวมันเอง

เพราะหากมองเงินเป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิต คุณจะทำทุกอย่างให้ได้มันมามากที่สุด แล้วก็ไม่เคยพอ ซะที

5 การยืมเงิน เป็นสาเหตุหลักของการ ผิดใจกัน ระหว่างเพื่อนฝูง คนรัก ครอบครัว พี่น้อง

การยืมเงินควรเป็นทางเลือกสุดท้ายจริง ๆ เมื่อถึงทางตัน โดยต้องรับผิดชอบต่อ หนี้สินที่ตัวเองก่อขึ้นกับคนรู้จัก

การยืมเงินกับคนใกล้ชิด บ่อยครั้ง เป็นการพิสูจน์ใจของกันและกัน ระหว่างผู้ให้ยืม กับผู้ขอยืมเงิน

ซึ่งส่วนใหญ่คนมักจะไม่อยากคุยเรื่องนี้ ไม่อยากให้ใครมายืม แต่บางครั้งด้วย บทบาทหน้าที่ในสังคม

ทำให้จำเป็นต้องให้ยืม ฉะนั้น ผู้ยืม ทุกท่าน โปรดอย่า ทำ ร้ า ย ความน่าเชื่อถือของคุณเอง ด้วยการจ่ายล่าช้า

หรือ เ บี้ ย ว ชำระหนี้ หากไม่มีจะจ่าย หรือจะขอเลื่อนการจ่าย

กรุณาแจ้ง เจ้าของเงินให้ทราบด้วยถึงสาเหตุ เพื่อให้ตัวเองมีเครดิต

สำหรับเรื่องนี้ ซึ่ง สุ่ ม เ สี่ ย ง ต่อมิตรภาพที่มีต่อกัน เรื่องนี้สำคัญมาก ๆ

6 สำหรับการเงินของคนวัยทำงาน

ซึ่งยังมีงานทำ และสามารถหารายได้อยู่ จงอย่าประมาท ในเก็บเงินออมไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ของชีวิต

ซึ่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น โดยทั่วไป คือ ควรจะมีเงินออมสำรองสำหรับ ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6 – 10 เดือนล่วงหน้า เก็บไว้ก่อนเลย

และมีเงินสดสำรอง Cash flow ไว้หมุนเวียนพร้อมใช้สำหรับตัวเองในแต่ละเดือน แต่ละเดือนที่หามาได้

เก็บออมไว้ 10 % ก่อน จากนั้น เหลือเท่าไหร่ ก็ค่อยใช้จ่ายตามกำลังที่มี ทำแบบนี้ได้ทุกเดือน ชีวิตจะมีความสุข

หากมีเงินเดือนมากขึ้น สามารถเก็บออมไว้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ยิ่งดี อย่าไปคาดหวังว่า รั ฐ บ า ล จะมาอุดหนุนช่วยเหลือ ย า ม แก่ชรา

เลิกฝันหวานไปได้เลย เพราะกองทุน ป ร ะ กั น สังคม ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคนทำงานแน่ ๆ

และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ แต่โดน ละเลยมากที่สุดก็คือ การทำ ป ร ะ กั น ชีวิต หรือ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ไว้เพื่อป้องกัน ค ว า ม เ สี่ ย ง ในอนาคต

หลายคนมัวแต่ทำงานหนัก มุ่งเน้นลงทุน ลืมใส่ใจ สุ ข ภ า พ และ อุ บั ติ เ ห ตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

ปลายทางเอาเงินที่หามา จ่ายให้ ห ม อ ซะงั้น ฉะนั้นเรื่อง ป ร ะ กั น ชีวิตสำคัญอย่าลืม

7 ทันทีที่เด็กรู้จัก การบวก ลบ เลขเป็น ผู้ปกครองต้องรีบสอนเรื่องการเงินแบบง่าย ๆ ให้เด็กได้ทันที

ไม่ต้องรอให้โตเป็นผู้ใหญ่ สอนให้เค้ารู้จัก การออมเงิน คุณค่าของเงิน การประหยัดมัธยัสถ์ ตั้งแต่เด็ก ๆ

ให้เป็นนิสัย อย่างรอให้โตเป็นวัยรุ่นก่อนแล้วค่อยสอน เพราะอาจจะไม่ทันกับพฤติกรรมการใช้เงินของเด็ก

และการ ย า ก ในการอบรมสอนเรื่องพวกนี้ในวันข้างหน้า

8 คนโดยทั่วไปมักจะมีวิธีลดหย่อนภาษีอย่างชอบธรรม และวิธีการส่วนใหญ่ถูกต้องตามกฎหมาย

เช่น การซื้ อ ป ร ะ กั น การซื้ อกองทุนต่าง ๆ เพื่อไปลดหย่อนภาษี

หรือแม้แต่บริษัทองค์กรใหญ่ ๆ ก็มักจะนำเงินบางส่วนออกมาช่วย บ ริ จ า ค ตามองค์กรการกุศลเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็นอย่างดี

ซึ่งไม่ได้บอกว่าผิด แต่เป็นกระบวนการที่ถูกต้องในการลดการจ่ายภาษีเท่านั้นเอง

คนไทยไม่รู้ มักจะไม่เข้าใจ และไม่เคยหาคำตอบว่าทำไม ต้องจ่ายภาษีแพง ๆ ทุกปี

9 ระบบการสอนเรื่องการเงิน การออม ของการศึกษาไทย นั้น ไม่มีและยังไม่มีวี่แวว จะถูกบรรจุเข้าไว้ในระบบการศึกษาไทยเลย

ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเด็กไทย และอนาคตของ เ ย า ว ช น ไทยด้วยซ้ำ

น่า เ ศ ร้ า ตรงที่ เด็กไทยที่ผ่าน ๆ มาต้องโตขึ้นมา โดยเรียนรู้เรื่องการเงินเอาเองตอนเป็นผู้ใหญ่

และบางครั้งก็ไม่ทันกับสถานการณ์ เพราะบางคนเป็นหนี้ หั ว โ ต การเงินติดลบ ตั ว แ ด ง แทบล้มละลาย

ไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้ เพราะเพิ่งจะมาเข้าใจตอนเป็นผู้ใหญ่ และต้องใช้เวลาในการจัดการหนี้สินให้จบ

ทำไมการศึกษาไทยบ้านเราไม่บรรจุสิ่งเหล่านี้ไปไว้ในบทเรียนเพื่อสอนให้เด็ก ๆ ของเรา

เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรู้ทางการเงิน ไม่ใช่แค่เรียนเพียงบัญชี อย่างเดียว

10 บัตรเครดิต เป็นเครื่องมือทางการเงินของคนที่รู้จักใช้มัน ให้กลายเป็น ท า ส ที่ดีของการบริหารเงิน

แต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักการรใช้บัตรเครดิต มันจะกลายเป็น ปี ศ า จ ที่ทำให้คนใช้กลายเป็น ” ท า ส ดอกเบี้ย” มันทันที

เพราะดอกเบี้ยจะเป็นตรา บ า ปที่เกาะติดผู้นั้นไป ย า ว น า น กว่าจะใช้หนี้ได้หมด

อาจจะทำให้ผู้ใช้บัตรเครดิตบางคน กลัว และ ข ย ะ แ ข ย ง ” บัตรเครดิต ” ไปอีกนาน แสนนาน บางคนถึงกับหักหรือตัดบัตรเครดิตให้เสียไปเลย

เพื่อไม่ต้องมีโอกาสได้ใช้มันอีก นั้นอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีนัก

เพราะอย่างที่บอกว่า ถ้าใช้บัตรเครดิตให้ถูกวิธี มันจะกลายเป็น ” เครื่องมือ ” ทางการเงินที่ดีอันหนึ่ง

11 สถาบันการเงินทั้งหลายของไทยเรา มักจะมีเงื่อนไขที่เอาเปรียบเสมอกับลูกค้า

โดยกำหนดสัญญาค่อนข้างเอาแต่ได้ไปหน่อยทำให้ ลูกค้าที่ใช้บริการซึ่งไม่เข้าใจ ” ภาษาการเงิน” ที่ระบุไว้ในสัญญาค่อนข้างเสียเปรียบ

ทำให้เวลามีปัญหา มักจะตกเป็นรองเสมอกับ ดังนั้น ก่อนทำสัญญาซื้ อข าย ขอสินเชื่อ ซื้ อ ป ร ะ กั น หรือทำสัญญาจำนอง

แม้แต่ทำบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินทุกที่ ต้องอ่านและเข้าใจในเงื่อนไขให้ดีเสมอ

อย่าประมาท เพราะท่านจะโดนเงื่อนไขที่บอกว่า ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”

หรือ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือแม้แต่ข้อความที่ระบุให้ผู้ลงนาม ยินยอมรับรู้

และให้ไปเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญานั้นทุกประการ จงระวังให้ดี

12 ค่าของเงินลดลงเรื่อย ๆ เงินเฟ้อมีอยู่จริง

แม้มองไม่เห็นด้วยสายตา แต่สัมผัสได้เสมอ มาทุกยุค ทุกสมัย ไม่ต้องค้นหาคำตอบว่าทำไม หรือจะป้องกันยังไง ทางเดียวเท่านั้นคือ

เอาชนะเงินเฟ้อด้วยการลงทุน และออมเงินเก็บสำรองไว้สำหรับเรื่อง “ฉุ ก เ ฉิ น” ให้เพียงพอ ค่าครองชีพในอนาคตสูงกว่านี้แน่นอน

สังเกตจาก ราคาข้าวแกงทุกวันนี้ ราคา 20-30 บาท หาแทบไม่ได้แล้ว หรือแม้แต่ทุกอย่างเวลามันขึ้น

มันขึ้นยกแผง อ า ห า ร ค่าพลังงาน ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ค่า ย า รั ก ษ า โ ร ค ราคากระดาษ ราคาวัตถุดิบ

13 สำหรับหนี้ก้อนโต ที่หลายคนมีอยู่ และอยากจะปลดหนี้ แต่ไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงของชีวิต

ขั้นตอนแรกหากอยาก ปลดหนี้ จริง ๆ จงกล้ายอมรับความจริง และทำรายการหนี้สินทั้งหมด

( ขอย้ำ ว่าทั้งหมด และแจกแจงรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อให้เห็นภาพรวมของหนี้สินที่มี )

แล้วจัดอันดับว่าควร จ่ า ย ก้อนไหน ก่อนหลัง ตามลำดับความสำคัญ เจรจาต่อรองเจ้าหนี้

ขอ Refinance หรือจะ ข า ย ของที่มีอยู่ เช่น รถยนต์ ทอง ของสะสม อะไรที่ตัวเองมี

แล้วตัดใจ ข า ย ได้ เพื่อเอาเงินมาชำระหนี้ได้ ต้องตัดใจทำ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

จากนั้น พยายามหาช่องทางรายได้เพิ่ม และอย่าก่อหนี้เพิ่ม จากที่มีอยู่ ที่สำคัญ

ห้ามเอากดเงินสดจากบัตรเครดิตมาโป๊ะหนี้สินเดิมเด็ดขาด

เพราะจะทำให้วรจรหนี้ เพิ่มขึ้น และยุ่งยากในการจัดการ ต้องมีวินัยอย่างเด็ดขาดกับตัวเอง

14 สถาบันการเงินในปัจจุบันทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมให้คนไทยสร้างหนี้เพิ่มขึ้นในหลายรูปแบบ

โดยเฉพาะหนี้สินสำหรับการบริโภคผ่านบัตรเครดิตและสินค้าเงิน ผ่ อ น ทั้งหลาย โดยเฉพาะ 0 % ( ไม่ได้บอกว่าไม่ดี มันขึ้นอยู่กับคนใช้สินเชื่อมากกว่า ว่ามีวินัยแค่ไหน )

ซึ่งต้องเข้าใจว่าหนี้สินเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้คนมีรายได้เพิ่มหรือมีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต บัตรเครดิตสามารถ ผ่ อ น มือถือ

ค่าสมาชิกฟิตเนส ค่าเทอมการศึกษา ผ่ อ น ทองคำ ผ่ อ นอะไรก็ได้ที่ เป็นการใช้จ่ายได้แทบทุกอย่าง

ปัญหาหนี้สินของภาคประชาชนส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจเรื่องเงินของคนไทย

และปัญหาเหล่านี้เป็นต้นตอที่สำคัญของปัญหาความเลื่อมล้ำ และ บั่ น ท อ น ให้สังคมไทยอ่อนแอลงเรื่อย ๆ

15 ก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตาม โดยเฉพาะเรื่องการเงิน สำคัญที่สุดคือ ลงทุนกับตัวเอง

ในการหาความรู้ เรื่องการเงินให้เพียงพอ และรอบด้าน ก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปกับ “เงินออม” ของเรา

อย่าไปตามกระแส อย่าให้ความโลภ เข้าครอบงำสติ ทำให้ขาดการพิจารณาเรื่องการลงทุน

และการ เ ดิ ม พั น กับเงินออมของตัวเอง ฉะนั้น เรื่องการเงิน หากไม่รู้ ก็ให้หาหนังสือมาอ่าน เข้าอบรม

สอบถามผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ค้นหาเอาจาก อินเตอเนท ทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความรู้ในระดับที่ จะมองภาพกว้าง ๆให้เห็นว่า

ตัวเองควรลงทุนอย่างไร ให้เข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ให้มากที่สุด แล้วชีวิตการเงินของคุณจะมีความสุข

หวังว่าทั้ง 15 ข้อที่กล่าวมาแล้วนั้น

น่าจะสร้างข้อคิดและให้มุมมองบางประการที่ช่วยให้คนไทยอีกหลายคน

ได้เริ่มตระหนักและมองเห็นแนวทางในการเริ่มต้น ปรับตัวเองในการใช้เงิน การรู้จักบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณ P a n d a S m i l e

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…