Home ความรู้ 5 เหตุผลที่คน EQ สูง ชีวิตประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไป

5 เหตุผลที่คน EQ สูง ชีวิตประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไป

18 second read
0
0

– หัวหน้าที่มี EQ สูง ลูกน้องจะมีแนวโน้มลาออกลดลง -400%

– คนที่มี EQ สูงจะมีรายได้มากกว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไปเกือบ +1,000,000 บาทต่อปี

– ธุรกิจที่บริหารโดยผู้นำที่มี EQ สูง จะมีอัตราการเติบโตของกำไร +22% ต่อปี

– หัวหน้างานในโรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการบริหารอารมณ์ ช่วยลดอัตราการเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ในโรงงานได้ -50%

– 90% ของคนที่มีผลการทำงานดีเลิศมี EQ สูง

– EQ เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำงานถึง 58%

เมื่อคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคนรัก คุณจำเป็นต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์มาบริหารความสัมพันธ์ เช่นเดียวกันกับเมื่อคุณอยู่กับเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือคนอื่นในสังคม

คุณคงไม่จำเป็นต้องฉลาด IQ สูงลิบลิ่วเพื่ออยู่อย่างมีความสุขกับคนเหล่านั้น แต่คุณจำเป็นต้องใช้การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การควบคุมอารมณ์ และการรู้จักบริหารอารมณ์คนอื่นต่างหาก

มาดู 5 เหตุผลว่าทำไมคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น

1. พวกเขาควบคุมอารมณ์ได้

คนที่ฉลาดทางอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่า เพราะคนทั่วไปมักพลาดพลั้งให้กับอารมณ์หัวร้อน หรืออารมณ์ ชั่ ว วู บ ของตัวเอง เผลอไผลไปกับสิ่งยั่วยุจนเสียใจทีหลังมานักต่อนัก

แต่คนที่มี EQ ที่ดีจะยับยั้งชั่งใจได้ มีสติมากพอที่จะตามอารมณ์ตัวเองทัน ไม่เผลอพูดหรือทำอะไรเพียงเพื่อความสะใจ ที่มักเกิดเหตุการณ์ “หงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการณ์” จนเกิดความเสียหายทีหลัง

หากคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อาจจะทำ ร้ า ย คนรอบตัวทั้งทางความรู้สึกและทาง ร่ า ง ก า ย รวมถึง ทำ ล า ย อนาคตตัวคุณเอง

ซึ่งไม่ใช่เพียงประเด็นของการระงับอารมณ์โกรธ แต่ยังรวมถึงการยับยั้งใจเรื่องอื่น ๆ ที่อาจ ทำ ล า ย ความสัมพันธ์กับคนที่รัก เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น ความซื่อสัตย์ต่อคนรักของตัวเองโดยไม่เผลอใจไปหาคนอื่น

2. พวกเขาตระหนักรู้ตัวเอง

ว่าเป็นคนยังไง หัวร้อนง่ายหรือไม่ ชอบวู่วาม ยับยั้งอารมณ์ไม่อยู่ พูดอะไรออกไปเพื่อความสะใจแล้วมาเสียใจทีหลังหรือไม่ ฯลฯ เหล่านี้จะนำคุณไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงตัวเองได้ง่ายกว่า

ทุกวันนี้คนที่เป็นตัวปัญหาในครอบครัว ชีวิตคู่ สังคม หรือชีวิตไม่ก้าวหน้าซักที มักเกิดจากการไม่รู้ตัวเองว่า ต้องปรับแก้ไขตรงไหน

จนกลายเป็นที่เอือมระอาของคนรอบข้าง ซึ่งนำไปสู่การเลือกที่จะถอยห่างออกไปจากคนคนนั้นในที่สุด

การรู้ตัวเองยังรวมถึงรู้ตัวว่าชอบอะไร อ ย า ก ทำอะไร เก่งอะไร ไม่ถนัดอะไร ซึ่งคุณสมบัตินี้จำเป็นมากสำหรับคนที่ก้าวหน้าเร็วและผู้นำ

คนที่ประสบความสำเร็จจะรู้ตัวค่อนข้างชัดเจนว่า อ ย า ก ทำอะไร มีอุดมการณ์ในเรื่องไหน มีเป้าหมายชีวิตอะไร

เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ตระหนักรู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวเอง การทำงานและการพัฒนาตัวเองจึงทำแบบสะเปะสะปะไร้ทิศทางนั่นเอง

3. พวกเขาเข้าใจคนอื่นได้ดี

“การฟัง” ถือเป็นสุดยอดกุญแจแห่งความสำเร็จในความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน คนที่มี EQ ที่ดีจะ พ ย า ย า ม หาวิธีเข้าใจความรู้สึก ความคิด มุมมอง

และประสบการณ์ของอีกฝ่ายให้ได้ ไม่ว่าจะฟังจากสิ่งที่อีกฝ่ายนั้นพูดหรือสังเกตภาษา ร่ า ง ก า ย ในขณะที่คนที่มี EQ ที่ไม่ดีนัก มักจะตัดสินโลก

และตัดสินคนอื่นจากมุมมองของตน ซ้ำ ร้ า ย บางคนยังไม่ พ ย า ย า ม ที่จะเปิดใจรับฟังคนอื่นด้วยซ้ำ คนเหล่านี้จึงมักสร้างความอึดอัดให้กับคนรอบตัวเสมอ

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมี Empathy หรือการเห็นอกเห็นใจคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา นั่นช่วยขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงาม

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการร่วมใจกันทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะทำสำเร็จเองได้

4. พวกเขาจูงใจตัวเองเป็น

ชีวิตคนเราไม่มีทางที่จะกระตือรือร้นตลอดเวลา แต่ย่อมมีขึ้นมีลง ขยันทุ่มเท สลับกับขี้เกียจ ท้อ เบื่อ เป็นธรรมดา

แต่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะหาทาง ก ร ะ ตุ้ น ความรู้สึกว่าต้องลงมือทำในสิ่งที่ต้องทำขึ้นมาอีก คนที่มี EQ ที่ดีจะมีวินัยมากกว่าคนที่ตกเป็นทาสของอารมณ์มากไป

พวกเขาจะหาทางเอาชนะข้ออ้าง ความกลัว ความขี้เกียจให้ได้ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ ย า ก และยิ่งใหญ่ในที่สุด

รวมไปถึงเวลาที่คุณเกิดความผิดหวัง เศร้า เสียใจในชีวิต คนที่จูงใจตัวเองได้จะรีบดึงตัวเองพ้นจาก วิ ก ฤ ต ให้ไว เพื่อกลับมาตั้งสติ ตั้งต้นใหม่

รวมถึงกลับมามีความสุขใหม่ได้อีกครั้ง ในขณะที่คนที่มี EQ ต่ำมักจมอยู่กับความรู้สึกมากเกินไป และยอมให้อารมณ์ความรู้สึกนำพาตัวเองให้ดิ่งลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งปล่อยปละละเลยชีวิตด้านอื่น ๆ จนเสียหาย

5. พวกเขาบริหารคนอื่นเก่ง

คนที่ฉลาดทางอารมณ์นั้นนอกจากจะเข้าใจความรู้สึกและความคิดของคนอื่นแล้ว ยังสามารถรู้วิธีบริหารอารมณ์คนอื่นได้ด้วย เวลาที่ใครบางคนโกรธ

คนเหล่านี้จะมีวิธีทำให้คนที่ โ ม โ ห นั้นสงบลง พวกเขามีวิธีพูด มีวาทะศิลป์ รวมทั้งมีอารมณ์ขัน เวลาที่ใครบางคนเศร้า พวกเขาก็จะมีวิธีปลอบใจให้รู้สึกดีขึ้น

ซึ่งทักษะนี้สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้นำอย่างมาก รวมถึงการสามารถเข้าสังคมได้อย่างกลมกลืน

นอกจากนี้คนมี EQ ที่ดียังสามารถโน้มน้าวใจให้คนคล้อยตามหรือทำตามได้ พวกเขาจะรู้ว่าต้องพูดอย่างไร หรือทำอย่างไร

คนอื่นจึงจะคล้อยตามหรืออินไปกับสิ่งที่เขาต้องการ หากเป็นพนักงานขาย พวกเขาก็จะมีวิธีเจาะไปยังปัญหา และความต้องการอันแท้จริงของลูกค้า จนได้ใจลูกค้า และเขายอมควักเงินในที่สุด

ในขณะที่คนมี EQ ที่ไม่ดีนักอาจจะปล่อยเลยตามเลย คนอื่นว่ายังไงก็ว่าตามกัน โดยไม่กล้าลุกขึ้นมานำทางคนอื่นให้ไปยังทิศทางที่ตัวเองต้องการ รวมถึง

ไม่รู้ใจว่าคนอื่นต้องการอะไร และไม่มีวาทศิลป์ที่จะหว่านล้อมให้ใครคนไหนทำตามได้ ทักษะทุกอย่างล้วนสร้างได้ ความฉลาดทางอารมณ์ก็เช่นกัน

หากคุณต้องการจะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทั้งในงาน ชีวิตส่วนตัว และความสัมพันธ์ จงเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับชีวิตของคุณ

 

ขอขอบคุณ b y p i c h a w e e

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…