Home ความรู้ 9 วิธีวางแผนการเงิน ของคนรวย อายุมากไปจะได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

9 วิธีวางแผนการเงิน ของคนรวย อายุมากไปจะได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

20 second read
0
0

วิ ก ฤ ต การณ์เศรษฐกิจ โ ค วิ ด ครั้งนี้ทำให้เราเข้าใจ และเห็นภาพเรื่องของการ “การวางแผนการเงิน” ชัดเจนมากขึ้น

หลายคนก็เจอผลกระทบในช่วงนี้เช่นกัน มาลองทบทวน 9 วิธี วางแผนการเงินอีกครั้ง

1. “เตรียม เ งิ น ฉุ ก เ ฉิ น” อย่างน้อย 3 – 6 เท่าของรายจ่าย

ถ้าคุณ โ ช ค ร้ า ย ถูกออกจากงาน ญาติพี่น้อง เ จ็ บ ป่ ว ย ต้องมีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ กระทันหัน รายได้หายไป แต่รายจ่ายยังคงอยู่

เราควรเตรียมเงินไว้อย่างน้อย 3 -6 เท่าของรายจ่ายจำเป็น จะทำให้เป็นจุดปลอดภัยแรกๆของชีวิต

เ งิ น ฉุ ก เฉิ น ควรเก็บไว้ที่ปลอดภัย สภาพคล่องสูง ถอนเป็นเงินสดได้ทันทีเลย ตามที่ต้องการและมีความ เ สี ย ง ต่ำ

อย่างเช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือบัญชีเงินฝากปกติ

2. “รู้ความ เ สี่ ย ง ข องตัวเอง” และเตรียมการไว้ก่อน

หลายคนละเลยตรงนี้ไปให้ความสำคัญกับการ ป ร ะ กั น ทรัพย์สิน อย่างบ้าน รถ มากกว่าป ร ะ กั น ตัวเอง

อย่าง ป ร ะ กั นชีวิตและ สุ ข ภ า พ ถ้าเกิดผู้นำครอบครัว เป็นอะไรขึ้นมา หรือ เ จ็ บ ป่ ว ย ใหญ่ขึ้นมา

ยิ่งอยู่ในยุคนี้ด้วยถ้าไม่ได้วางแผนมีทุน ป ร ะ กั น ชีวิต และ สุ ข ภ า พ เพียงพอ ถ้าเราต้องนอน รั ก ษ า ร พ .นานๆ

ไม่เพียงแต่รายได้หายไป รายจ่าย ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ที่สูงมาก อาจทำให้ครอบครัวเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงินได้เลย

อย่าลืมวางแผนปกป้อง รั ก ษ า เงินที่หามาได้ด้วยนะ

3. “ตั้งเป้าหมายชีวิต” และ “เป้าหมายการเงิน” ของตัวเอง

บางคนไม่รู้จะเก็บเงินเพื่ออะไร ไม่มีเป้าหมายในชีวิตจะทำให้การเก็บเงินของเรา ล่องลอย ไร้จุดหมาย

ลองตั้งเป้าหมายดูจะทำให้เราเก็บเงินอย่างมีเป้าหมาย และรู้ว่าต้องเก็บเงินเพื่ออะไร และควรจะเก็บไว้ที่ไหนดี? เก็บกี่ปีดี?

บนผลตอบแทนคาดหวังเท่าไหร่ดี? อย่างเช่น วางแผนเก็บเงิน วางแผนเพื่อซื้ อสินทรัพย์ บ้าน รถ ไปเที่ยว แต่งงาน

และอย่าลืมวางแผนสำคัญที่คนส่วนใหญ่ละเลย อย่างวางแผนเกษียณ วางแผนภ าษี และวางแผนป ร ะ กั น ด้วยนะ

อาจจะได้สิทธิลดหย่อนภ าษีเพิ่มเติมทำให้ประหยัดภ าษี เสียภ าษีลดลง และมีเงินเก็บเพื่อเกษียณในอนาคตด้วยนะ

4. “เก็บก่อนใช้” ไม่ก่อหนี้เกินตัว

พอเงินเดือนออกปุ๊บ เปลี่ยนจากรายรับ – รายจ่าย = เงินเก็บ เป็น รายรับ – เงินเก็บ = รายจ่าย จะทำให้อย่างน้อย ควบคุมรายจ่ายได้

ถ้ารอสิ้นเดือนค่อยเก็บไม่เหลือแน่นอน ตามหลักวางแผนการเงินที่ดี ควรเริ่มเก็บ อย่างน้อย 10 % ของรายได้ แต่ถ้าได้มากกว่านี้จะดีมากๆ

เก็บได้มากกว่านี้ชีวิตดีๆ หลังจากนี้จะตามมาอย่างแน่นอนครับ และปัญหาของวัยทำงานหลายคนส่วนใหญ่พอเริ่มทำงานปุ๊บแล้วของมันต้องมี

อย่างคอนโด บ้านหรือรถ รวมไปถึงของแบรนเนมด์ต่างๆ เลยใช้วิธีก่อหนี้ เพื่อสร้างสินทรัพย์ให้เร็วที่สุดโดยลืมคำนึงหลักการวางแผนการเงินที่เหมาะสม

การผ่ อนหนี้สินต่างๆ ที่ดี ไม่ควรเกิน 45 % ของรายได้ คือ ง่ายๆ มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บ าท

ไม่ควรผ่ อนหนี้ทุกอย่างเกิน 9,000 บ าท ไม่งั้นชีวิตจะลำบากในอนาคตอย่างแน่นอน

5. ควรมีรายได้สำรอง “ช่องทางอื่น”

ช่วงนี้ หลายคนต้องตกงาน หลายคนอาจรอสัมภาษณ์งาน ถ้าเรามีรายได้มากกว่า 1 ทาง และใช้ความเก่ง ความชอบตัวเองหารายได้อีกทางเพิ่มจะทำให้เราอยู่รอดได้

เพราะหลายคนไม่สามารถลดรายจ่ายได้ เราต้องควรใช้เวลาว่างที่มีหารายได้เพิ่มอีกทาง สู้ๆครับ

6. ให้เงินทำงาน “ลงทุ นแบบที่เป็นตัวเอง”

นำเงินที่เราเหลือไปลงทุ นในสินทรัพย์ที่เหมาะสม ตามแต่ละสถานการณ์ ปัจจุบันมีบทวิเคราะห์จากบริษัท

ลงทุ นชั้นนำของประเทศที่จะวิเคราะห์และแนะนำ ว่าช่วงนี้ควรลงทุ นอะไร และไม่ควรลงทุ นอะไร ถ้าเราลงทุ นถูกจังหวะที่เหมาะสมในระยะย าว

จะทำให้ได้ผลตอบแทนได้ดีมากขึ้น ถ้าลงทุ นในหุ้น หรือกองทุนรวม จะได้ผลตอบแทนในรูปของ เงินปันผล และส่วนต่างราคา (ซื้ อถูกข าย แพง)

แต่ต้องรับความ เ สี่ ย ง ได้นะ และต้องจัดพอร์ตการลงทุ นที่ดี แต่ถ้าต้องการลงทุ นที่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน

อาจจะลงทุ นผ่านหุ้นกู้ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและเงินต้นคืนที่แน่นอน รวมไปถึงหุ้นปันผล หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ค่าเช่าที่แน่นอน

7. ลงทุ นกับ “ความรู้” ให้ตัวเองเสมอ

เดี๋ยวนี้มีความรู้การวางแผนการเงิน และการลงทุ นให้เรียนฟรี แถมบ้างที่มีประกาศนียบัตรให้ด้วย ในเว็บไซต์ เ พ จ การเงินการลงทุ นต่างๆ Y o u t u b e และ P o d c a s t  และอื่นๆ

อย ากรู้อะไรก็เรียนเรื่องที่เราสนใจได้เลย ลองหาเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3-5 ชั่วโมงมาเรียนรู้ดู จะทำให้มีความสุขกับการลงทุ นและการวางแผนการเงินมากขึ้น

8. “จดบันทึก” รายรับรายจ่าย

90 % ของวัยทำงานจะติดปัญหา “ใช้จ่ายเดือนชนเดือนไม่มีเงินเหลือเก็บ” ลองฝึกวินัย จดบันทึกรายรับ รายจ่าย รายวันดู

จะทำให้รู้นิสัยการใช้จ่ายว่าอันไหน จ่ายจำเป็น อันไหนจ่ายฟุ่มเฟือย ลองจดดูนะครับมันช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้จริงๆ

และเดี๋ยวนี้มี แ อ ป การเงินจดรายรับ รายจ่าย ได้ง่ายและสะดวกด้วย จะทำให้คิดก่อนใช้จ่ายทุกครั้ง และลองทำเป็นงบรายรับ รายจ่ายทั้งปีดูด้วยนะ

จะดูว่าทั้งปีเราจะเหลือเงินกี่บาท จะไปวางแผนทำอะไรได้อีก

9. “ทำงบการเงิน” ของตัวเอง

บางคนทำงานมาหลายปี ตรวจแต่ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แต่ไม่เคยตรวจ สุ ข ภ า พ การเงินเลยว่าปัจจุบันเรามีสภาพคล่องพอไหม?

มีหนี้สินเกินตัวหรือปล่าว? การออมเราดีหรือยัง? ทำงานมาตั้งนานแล้วสินทรัพย์ตัวเองมีอะไรบ้าง? ลองบันทึกสินทรัพย์ที่คุณมีทั้งหมด

(เช่น เงินในบัญชี เงินลงทุ น มูลค่าบ้าน รถ ของส่วนตัวที่มีต่างๆ) และหนี้สินทั้งหมด (เช่น มูลค่าหนี้คงค้าง บ้าน รถ บัตรเครดิต)

จะทำให้รู้ว่าทำงานมาหลายปีแล้วเรามีความมั่งคั่งที่แท้จริงเท่าไหร่?

จากการคำนวณ สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่ง

ขอขอบคุณ s a l a r y i n v e s t o r

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…