Home ความเชื่อ อานิสงส์ 12 ข้อ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ จากการเลี้ยงดูพ่อแม่

อานิสงส์ 12 ข้อ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ จากการเลี้ยงดูพ่อแม่

1 second read
0
0

หลายๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดีให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้น

การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่

เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

ซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน

บำรุงบิดามารดาเป็นอย่ างดีมาให้ทุกๆท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับ

การใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี

ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว

ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่าน

อย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

2 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

3 ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

4 ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆเรื่อง

5 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

6 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

7 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

8 ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

9 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

10 ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

11 ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

12 ทำให้แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก

 

ขอบคุณ  postsara

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความเชื่อ

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…