Home Uncategorised 3 วิถีชีวิต ไม่จน มีความสุขและมีเงินไปพร้อมกัน

3 วิถีชีวิต ไม่จน มีความสุขและมีเงินไปพร้อมกัน

7 second read
0
0

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หลายคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ

อย ากจะรวย ความ รวยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงรวยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านหรือพันล้าน แต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงินและความสุข

ดังนั้น เรามี 3 ข้อแก้จน เพิ่มความรวย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จนเพิ่มรวยกันเลยจ้า

1. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอดอย าก

แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคา หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้น

นอกจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว การประหยัดในด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

2. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล

การออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน เช่น หัก 10-20 % จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิดดอกออกผล

โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวม หรือการนำเงินออมไป ล ง ทุ นต่อในหุ้น ซึ่งการ ล ง ทุ น ในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ ล ง ทุ น ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการ ล ง ทุ นในหุ้น

เพราะมี ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไป ล ง ทุ น ในกองทุนรวมจะช่วยให้ ผู้ ล ง ทุ น สามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาคารจะนำเงินของเราไป ล ง ทุ น ในกองทุนหุ้น

ที่มีศักยภาพที่ดี มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ ลงทุ น ลงทุ นมากผลตอ บแทนก็จะสูง

หลักการเลื อกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราคาที่ถูกกว่าราคาตล าด

3. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริม เช่น หากคุณชื่นชอบการทำขนม

ก็อาจจะหาวิธีติดต่อร้านค้าเพื่อวางขายเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเอง

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหลายๆ บทความที่คุรเคยอ่ านเจอ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก

การที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน

เริ่มต้นจากการมีวินัยและเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่ารวยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In Uncategorised

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…